วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

พื้นที่ป่าขอคืน เชียงดาวร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพิ่มประสิทธิภาพต้นน้ำ

25 ส.ค. 2018
2320

อุทยานแห่งชาติศรีลานนา ร่วมกับมูลนิธิอิออนประเทศไทย ปลูกป่าในพื้นที่ขอคืนซึ่งเป็นป่าต้นน้ำ แม่น้ำปิงใน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 70 ไร่เพื่อเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561

พันเอกพนม ศรีเผือด หัวหน้า กลุ่มงานกิจการมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ชม. เป็นประธานในการปลูกป่าเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่บริเวณป่าบ้านกิ่วต่ำ หย่อมบ้านปางมะเยา ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา พระครูเกษมจริยานุกุล เจ้าคณะตำบลปิงโค้ง นายคิโยะยะซึ อะซะนุมะ ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงานมูลนิธิอิออนประเทศไทย หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ชม.5 (ปิงโค้ง) สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอเชียงดาว เทศบาลตำบลปิงโค้ง โรงเรียนบ้านปางมะเยา บ้านปางมะเยา ชาวบ้านห้วยตะเคียน – บ้านห้วยต้นโชค ม.4 ร่วมกันปลูกป่าครั้งนี้

นายภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา เปิดเผยว่า การปลูกป่าครั้งนี้สืบเนื่องจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลาน ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำแม่น้ำปิงที่ไหลไปยังตัวเมืองเชียงใหม่และไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาถูกบุกรุกแผ้วถางทำให้เกิดปัญหาภัยแล้งและปัญหาดินโคลนถล่มตามมาดังนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้ขอคืนพื้นที่ป่าซึ่งชาวบ้านได้บุกรุกแผ้วถางป่าทำกินมานานหลาสิบปี คืนจากเจ้าของ 4 ราย ได้เมื่อสองเดือนก่อน

ทั้งหมด 70 ไร่ จึงได้เข้าดำเนินการปลูกป่าเพื่อคืนพื้นที่ป่าต้นน้ำให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิมโดยได้นำไม้พื้นถิ่น อาทิเช่น ไม้เพิ่มชนิดพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ปลูก 200 กล้า ต่อ 1 ไร่ พื้นที่ดำเนินการ 70 ไร่ รวมกล้าไม้ 14,000 กล้า ได้แก่ ไผ่ซาง สัก แดง ประดู่ มาปลูกไว้พร้อมให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ช่วยกันดูแลไม่ให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าเพิ่มขึ้นอีกนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงปัญหาการบุกรุกป่าการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วย