วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

“ปนัดดา” แนะ! ขยายผลต้นแบบความดี ไม่ช้าได้เต็มบ้านเต็มเมือง

08 ส.ค. 2018
2101

วันที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 13.00 น. ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ลีการ์เด้นท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท”

แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ข้าราชการ พยาบาล และบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข จาก 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ตามโครงการสัมมนาวิชาการสำหรับผู้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 จัดโดยสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในทุกระดับสถานบริการในพื้นที่จังหวัด รองรับนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ม.ล.ปนัดดาฯ กล่าวบรรยายตอนหนึ่งว่า ประโยชน์สุขของประชาชน คือ หัวใจและภาระหน้าที่ปฏิบัติของผู้เป็นข้าราชการของแผ่นดิน ทรงพระกรุณาพระราชทานสอนถึงงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ถือเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จในชีวิตราชการที่ผู้เป็นข้าราชการถือเป็นผู้ที่เข้าถึงประชาชนมากที่สุด ความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา จึงถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้งานในหน้าที่รับผิดชอบแห่งตนเกิดความเรียบร้อยสมบูรณ์ พระราชทานสอนให้คนไทยรักษาความเป็นสุภาพชน ความซื่อสัตย์สุจริตให้ดำรงอยู่คู่กายอย่างสม่ำเสมอ ความดีงามเช่นว่านี้จะก่อให้เกิดความสำเร็จกับอีกทั้งเป็นแบบอย่าง ที่ล้วนเสริมสร้างกำลังใจแก่กัน ข้าราชการนอกจากจะมีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ยังจะต้องเพียรพยายามช่วยกันเสริมสร้างต้นแบบหรือความเป็นแบบอย่างในการครองตน ครองคน และครองงาน ผลสัมฤทธิ์ไปกว้างกว่าที่คิดมากมาย กระผมเคยได้ยินพี่น้องประชาชนกล่าวชื่นชมข้าราชการผู้หนึ่งว่าเป็นคนดี ซื่อตรง สุภาพ และมีความรู้ความสามารถในสายงานที่ตนรับผิดชอบ คงเป็นด้วยครอบครัว ครูอาจารย์ ได้ให้การอบรมมาดีเสียเหลือเกิน ขอให้ลูกหลานเลียนแบบการดำเนินชีวิตของข้าราชการผู้นั้น

“กระผมฟังแล้วชื่นใจแทนตัวท่านข้าราชการและครอบครัว ซึ่งหากสังคมมีบุคลากรเช่นนี้มากขึ้นๆ มีหรือที่บ้านเมืองจะไม่มีความเจริญก้าวหน้า ท่านมาประชุมวันนี้มาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร หากเราทุกคนช่วยกันขยายผล สร้างต้นแบบอันเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธา ท่านละ 2 หรือ 3 คน หรือมากกว่านั้น ในไม่ช้ามีหวังเกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมือง” ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าว