วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

เฉลิมพระเกียรติในหลวง เชียงใหม่ปล่อยปลาทั้งจังหวัดกว่า 1 ล้านตัว

24 ก.ค. 2018
2419

จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 5 แสนตัว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แจงปล่อยพร้อมกันทั้ง 25 อำเภอ ทั่วจังหวัดรวมกว่า 1 ล้านตัว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. บริเวณท่าน้ำชั่วคราววัดป่างิ้ว ตําบลท่าวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมสืบชะตาปลา และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวงเชียงใหม่ ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอสารภี เทศบาลท่าวังตาล และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปล่อยสัตว์น้ำจำนวน 500,000 ตัว ประกอบด้วย พันธุ์ปลายี่สกเทศ ปลาสร้อยขาว ตะเพียนทอง ตะเพียนขาว นอกจากนี้ ยังมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในแม่น้ำพื้นที่อำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ อีกจำนวน 500,000 ตัว รวมพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยทั้งสิ้น 1,000,000 ตัว

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่สำคัญยิ่งแล้ว ยังจะเป็นการเพิ่มแหล่งอาหารของประชาชน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของราษฎรผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และแสดงถึงความสามัคคี และความจงรักษ์ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ ตลอดจน ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนช่วยกันดูแลรักษาให้พันธุ์สัตว์น้ำได้มีโอกาสเจริญเติบโต แพร่ขยายพันธุ์อย่างยั่งยืนสืบไป