วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

ปนัดดาย้ำ!! ทำผิดซ้ำๆ บ่อยครั้ง ที่สุดเป็นความชั่ว แนะเยาวชนคบแต่เพื่อนดี

“เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง”

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ประชุม และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และปฏิบัติหน้าที่บรรยายพิเศษ เรื่อง การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย แก่ลูกหลานเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

ความตอนหนึ่งของการบรรยาย ม.ล.ปนัดดาฯ กล่าวว่า สิ่งที่ผ่านพ้นไป ถือเป็นความผิดพลาดที่อาจเรียกว่า “หลงผิด หลงทาง” ลูกหลานต้องตั้งตัวใหม่โดยไม่ชักช้า ข้อควรคำนึง คือ ความผิดกับความชั่วไม่เหมือนกัน อย่ากระทำผิดซ้ำซากที่จะกลายเป็นความชั่ว เป็นความเคยชิน เหมือนคนโกงก็เลยโกงเป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้น การปรับปรุงตัวโดยตลอดเวลาถือเป็นหัวใจสำคัญของคนทุกคนในการเป็นคนโดยสมบูรณ์

“เช่นเดียวกับการคบคนที่มีคำสอนมาแต่เก่าก่อนว่า “คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล” ย่อมไม่มีใครคิดว่าตนเองเก่งที่สุด ดีที่สุด คิดเช่นนั้นเมื่อใดกลายเป็นความพ่ายแพ้ ในทางกลับกัน บุคคลพึงมีแต่ความมุ่งมั่นขวนขวายให้เราก้าวเดินหน้าต่อไปสู่จุดหมายแห่งความสำเร็จนั้น เรียกว่าตนเป็นทั้งกำลังใจซึ่งกันและกันและแบบอย่างให้กับผู้อื่น สังคมวันนี้จำต้องอาศัยแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอย่างยิ่ง เรามองที่บุพการี ครูอาจารย์ ผู้นำองค์กร ฯลฯ หลายเรื่องหลายราวมีความละเอียดลึกซึ้ง อาศัยความรอบคอบ ผู้ใดมีความเข้มแข็งอดทน มีปฏิภาณแห่งความมุ่งมั่นและความซื่อสัตย์สุจริต ผลดีผลได้อีกทั้งแบบอย่างของความถูกต้อง ยังผลให้เกิดการปฏิบัติตาม และกลายเป็นพฤตินิสัยของคนหมู่มาก สังคมนั้นย่อมมีความเจริญ” ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าว