วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

สำคัญยิ่งคือ ความซื่อตรง แนะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวง

วันที่ 24 ก.ค. 61 เวลา 09.00 น. ห้องสันติธำรง อาคารศูนย์สันติภาพ จอมทัพไทย 60 ปี กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม

บรรยายพิเศษ เรื่อง “ความภาคภูมิใจในการเดินตามรอยเท้าพ่อ น้อมนำสานต่อศาสตร์พระราชา สร้างสุขปวงประชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้กับนักศึกษา หลักสูตร พสบ. สัมพันธ์ 61 ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยเชิญมาบรรยาย

ความตอนหนึ่งของการบรรยาย ม.ล.ปนัดดฯ กล่าวว่า ตั้งแต่กระผมจำความได้ เกิดมาก็ได้แลเห็นบุพการี ครูอาจารย์ ที่ท่านต่างปฏิบัติให้เราทุกคนได้ประจักษ์ ได้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่า ‘ความดี ความเพียร ความเป็นสุภาพชน ความไม่ทะเยอทะยานที่เป็นความสุดโต่ง สำคัญยิ่ง คือ ความซื่อตรง’ เมื่อกระผมเติบโตขึ้น ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ เพิ่มมากขึ้นตามกาลเวลา รู้จักผู้คนกว้างขวางขึ้นกว่าแต่ก่อน กระทั่งเรียนจบและเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณ จึงได้มาทราบข้อเท็จจริงในหลายๆ เรื่องภายหลังว่า สิ่งที่พ่อและแม่เคยทำให้ดู ครูอาจารย์เคยอบรมสั่งสอน กับอีกพี่น้องคนไทยที่กระผมรู้จักและมีความเคารพนับถือ ทุกท่านที่กระผมรำลึกถึงตราบจนทุกวันนี้นั้น แม้ท่านจะจากกระผมไปแล้ว ล้วนปรารถนากระทำความดีตามรอยพระยุคลบาทในล้นเกล้าฯ ของปวงชนชาวไทย ดั่งคำพูดที่ว่า ‘สอนให้รู้ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น เป็นกำลังใจแก่ลูกหลานและศิษย์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวง

“กระผมจึงคิดอยู่เสมอว่า การที่เราทุกคนได้เกิดมาเป็นคนไทย เรามีบุญมากมายเพียงใดที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมี และเชื่อมั่นว่าการทำความดีทั้งหลายทั้งปวง คือ การบำเพ็ญถวายเป็นพระราชกุศล กับอีกทั้งเพื่อเป็นกำลังใจแก่กัน เป็นแบบอย่างอันเหมาะสมให้กัน เหมือนกับที่เราทุกคนได้เรียนรู้มาโดยธรรมชาติจากพ่อแม่ ครูอาจารย์ และอีกหลายๆ ท่าน ชนิดที่เรียกได้ว่า เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความรู้หรือการเดินตามสิ่งที่เรียกว่า ‘ธรรมสุจริต’ คือ หัวใจสำคัญที่สุดในการดำรงความอยู่รอดของประเทศชาติ ดั่งคำพูดอันถือเป็นสัจธรรมตราบกาลนานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามรอยพระยุคลบาท ทุกสิ่งประสงค์จงใจ จักเสร็จสมได้ด้วย สามัคคี และด้วยหลักสุจริตธรรมโดยแท้เท่านั้น” ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าว