วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

จัดเต็ม “PR RUN 2018” อาทิตย์ที่ 2 กันยา พบกันที่ มช. ต้องเร่งสมัครใกล้ครบตามเป้า

ชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่ – ลำพูน จับมือ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และ ม.เชียงใหม่ ชวน “นักวิ่ง” ร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล & สุขภาพ “PR Run 2018” อาทิตย์ที่ 2 กันยายนนี้

ที่อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่–ลำพูน ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่–ลำพูน ร่วมกับ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล-สุขภาพ “PR Run 2018” ขึ้น โดยกำหนดจัดในวันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2561 นี้

“งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระดมทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว กิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้วัดในถิ่นทุรกันดาร และการสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เป็นต้น อีกทั้งยังได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในทุกเพศทุกวัยให้มีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติด ที่ถือเป็นวัตถุประสงค์สำคัญ จนเกิดขึ้นเป็นโครงการ วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล “PR RUN 2018” ครั้งที่ 1 ขึ้นมา” ผส.อาคมฯ กล่าว

“นอกจากการวิ่งแล้ว ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ชุมชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมด้วยการวิ่งออกกำลังกายและเป็นการพบปะกันในสังคมรอบข้างเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย” ประธานชมรมฯ กล่าว

สำหรับการวิ่งในครั้งนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กม. และ Fun Run 5 กม. โดยใช้เส้นทางวิ่งบนถนนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสวนสัตว์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีความร่มรื่น ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ที่สำคัญคือมีความปลอดภัย ส่วนค่าลงทะเบียน PR RUN 2018 ทุกระยะราคา 350 บาท มีถ้วยรางวัล Over all โดยแยกประเภทชาย – หญิง ประเภทมินิมาราธอน แยกประเภทชาย-หญิง ที่ 1 – 5 แบ่งตามรุ่นอายุ อายุไม่เกิน 19 ปี อายุ 20 – 29 ปี อายุ 30 – 39 ปี อายุ 40 – 49 ปี อายุ 50 – 59 ปี และรุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

ส่วนประเภทฟันรันจะไม่มีการแข่งขัน แต่จะมีถ้วยรางวัลแต่งกายแฟนซีสวยงาม ไม่เน้นเวลา จะมีถ้วยรางวัลให้ 5 รางวัล เป็นรางวัลสำหรับชมรมที่เข้าร่วมมากที่สุดลำดับ 1–5

ทั้งนี้รายละเอียดการสมัคร ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ เพจ “PR RUN 2018” และที่เว็บไซต์ https://www.facebook.com/PRRUN2018/ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ก.ค.นี้ ทั้งนี้ผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึก และรับสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ นายฐาปกรณ์ แก้วบ้านฝาย โทร. 096 595 2925