วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

“จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด” ปนัดดาฯ ยกพระราชดำรัสสอนเด็กบ้านปรานี

25 มิ.ย. 2018
2141

วันที่ 25 มิ.ย.61 เวลา 13.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และปฏิบัติหน้าที่บรรยายพิเศษ เรื่อง “การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท” แก่ลูกหลานเยาวชนของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี อ.สามพราน จ.นครปฐม

ความตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษของ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า มาที่นี่วันนี้ แลเห็นความยิ้มแย้มแจ่มใสของผู้บริหาร ครูอาจารย์ และลูกหลานเยาวชน ก็ย่อมทำให้เกิดกำลังใจกับทุกๆ คน เพราะกำลังใจเกิดขึ้นได้มีที่มาจากคนใกล้ตัวเราทั้งสิ้น คนที่เรารักและเคารพนับถือ พูดกับลูกๆ หลานๆ มาก่อนหน้าวันนี้ว่า เราต้องมีแบบอย่างที่ได้มาจากบุคคลที่เราเห็นว่าเป็นคนดีมีศีลธรรม มีความซื่อตรง

ไกลไปกว่านั้น คือ บุคคลผู้มีความรักบ้านรักเมือง ไม่ใช่คนที่จะมานำเราไปสู่การกระทำที่ไม่ถูกต้อง ขัดต่อหลักศีลธรรมจรรยา หรือผิดกฎหมาย ดั่งพระราชดำรัสคำสอน “จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด” ลูกหลานต้องจดจำให้แม่นยำในพระราชกระแสรับสั่งนี้ คือ ให้ลูกหลานไทยเพียรรักษาความสุภาพเรียบร้อย ความซื่อตรง และความเพียร เป็นสิ่งคู่กาย การกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อาจเกิดขึ้นได้ต่างๆ ต้องถือเป็นบทเรียนสำคัญที่จะไม่กระทำผิดซ้ำ

“หากปลอบใจตนเองว่าไม่เป็นไรๆ เหมือนกับว่าความบกพร่องผิดพลาดไม่ใช่อุทาหรณ์สอนใจบุคคล เราก็จะไม่มีความเข็ดขยาด และกระทำผิดซ้ำซากอยู่ร่ำไป จนกลายเป็นอุปนิสัยใจคออันไม่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ ทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจเราทั้งสิ้น ทำดีทำถูกต้อง หรือทำไม่ดีทำไม่ถูกต้อง ย่อมมีที่มาจากการเรียนรู้ว่าผิดหรือถูก และการกระทำของตัวเราเองทั้งสิ้น การสบถสาบานย่อมไม่ช่วย แต่จะกลายเป็นภาพลักษณ์ของการใช้คำพูดคำจาอันฟุ่มเฟือย ขาดความเชื่อถือศรัทธา บุพการี ครูอาจารย์ และพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ปวงชนชาวไทย เป็นสิ่งที่เราต้องจารึกจดจำ นำสู่การดำเนินชีวิตของการเป็นคนไทยที่ดี และช่วยกันดูแลรักษาชาติบ้านเมือง ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข เราคนไทยทุกคนมีความรู้รักสามัคคี” ม.ล.ปนัดดาฯ กล่าว