วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

ราชสีห์แม่วางพร้อมราษฎรบริจาคโลหิต ได้เลือดเข้ากาชาดเกินเป้า

22 มิ.ย. 2018
2634

แม่วางร่วมใจบริจาคโลหิต……………..ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ อำเภอแม่วาง โดย นายอุ่นเรือน คำภิโล ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 5 ตำบลของอำเภอแม่วาง ร่วมบริจาคโลหิตให้กับกิ่งกาชาดอำเภอแม่วาง และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่

พร้อมกันนั้นได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้านเชิญชวนชาวบ้านมาร่วมบริจาคโลหิตด้วย จนเกินความคาดหมายที่ นายมนัส สุริยสิงห์ นายอำเภอแม่วาง ตั้งเป้าหมายไว้ โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตมากถึง 180 ราย จัดรับบริจาคโลหิต ณ สถานที่หอประชุมอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครกาชาด เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงเรียนบ้านกาด โรงพยาบาลแม่วาง สถานีตำรวจภูธรแม่วาง กลุ่มพลังมวลชน และภาคเอกชนในพื้นที่