วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ไอเดียแจ่ม!! ชลประทานเชียงใหม่ ปลูกต้นไม้ไว้กิน…ในวันต้นไม้แห่งชาติ 2561

ปลูกไว้เพื่อกิน……………………..โครงการชลประทานเชียงใหม่ (คป.ชม.) โดยการอำนวยการของ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ ขึ้นในพื้นที่โครงการฯ บริเวณหน้าที่ทำการสำนักงานฯ ข้างอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง หลังสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งจะตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี สำหรับปีได้ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของ คป.ชม. ร่วมกันปลูกต้นไม้กินได้ (ไม้ผล) อาทิ มะม่วง ลำไย ขนุน กระท้อน ฝรั่ง เป็นต้น รวมแล้วประมาณ 50 ต้น