วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

เกษตรแถลงจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ยิ่งใหญ่ กิจกรรมเพียบหวังกระตุ้นการจำหน่ายผลผลิต

วันที่ 25 พ.ค. 61 เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ ที่ปรึกษาสมาคมชาวสวนมะม่วงไทย และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่ นายอุดม สัมพันธ์ ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชาวสวนมะม่วงเชียงใหม่ นายเจริญ คุ้มสุภา ประธานกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงพร้าว นายสุรพล สุวรรณา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สนง.เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในอำเภอพร้าว อำเภอสันทราย และในอำเภอต่างๆ ของเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 9” ซึ่งกำหนดจัดบริเวณลานโล่งใกล้สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6 – 8 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของทุกวัน

นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปีนี้การจัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจัดติดต่อกันมาจนถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 แล้ว โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการแสดงความหลากหลายสายพันธุ์มะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 30 สายพันธุ์ การประกวดผลผลิตมะม่วงเพื่อการค้า-การส่งอก 14 สายพันธุ์, มะม่วงผลแปลกและมะม่วงผลยักษ์, การประกวดส้มตำมะม่วงลีลา, การแปรรูปผลผลิตมะม่วง, การแสดงและจำหน่ายผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีมาตรฐานส่งออกทุกสายพันธุ์ในราคายุติธรรม, การออกร้านประชาสัมพันธ์, แสดงและจำหน่ายสินค้าของดีเมืองเชียงใหม่จากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มตลาดเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านการผลิต การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การขายพันธุ์มะม่วง การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่ามะม่วง การตลาด นวัตกรรม-เทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อชาวสวนมะม่วงจากภาครัฐและเอกชน โดยคาดว่าจะมีผู้เยี่ยมชมงานตลอด 3 วัน มากกว่า 10,000 คน

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การส่งออกมะม่วง น้ำดอกไม้ ก็จะมี อ.แม่แตง, เชีงดาว, พร้าว, เวียงแหง, แม่อาย, ไชยปราการ และฝาง และยังมีมะม่วงทางสายใต้ เป็นพันธุ์ลูกโต พันธุ์ R2E2, จินหวง, งาช้างแดง และจักรพรรดิ์ ขายให้กับจีนและมาเลเซีย แต่มะม่วงจะมีปัญหาในส่วนของเกษตรกรที่ดูแลไม่ดี จะถูกแมลงวันทอง หรือแมลงวันผลไม้เจาะทำให้ผลมะม่วงเกิดการเน่าเสีย ซึ่งหากการดูแล และห่อผลมะม่วงอย่างดีก็จะได้ราคาดี

นอกจากนี้ทางเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้มีการออกไปให้ความรู้กับเกษตรกรชาวสวน ให้มีการดูแลตัดแต่งกิ่ง การออกดอกของผลมะม่วง เพื่อให้คุณภาพที่ดี ซึ่งมูลค่าการส่งออกมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 400 ล้านบาท ซึ่งมะม่วงบางปีก็แพง บางปีก็ถูก แต่ปีนี้มะม่วงช่วงแรกจะแพง มาระยะหลังก็จะถูกลงมาบ้างเล็กน้อย เพราะผลมะม่วงปีนี้ออกลูกดก แล้วมาสู่ตลาดจำนวนมาก ทำให้ราคาตกลงมาเล็กน้อย แต่ก็ไม่มาก เพราะในจังหวัดชียงใหม่ มีการปลูกมะม่วงกว่า 1 แสนไร่ แต่ขณะนี้มีมะม่วงที่ให้ผลผลิตได้ประมาณ 70,000 ไร่ ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ให้ผลผลิตนั้น เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาด้านการปลูกลำไยและขาดทุน ทำให้ภายใน 2 – 3 ปี นี้ มีการหันมาปลูกมะม่วงมากขึ้น เนื่องจากมะม่วงเป็นต้นที่ทนแล้ง

สำหรับราคาในช่วงนี้ มะม่วงที่มีคุณภาพดูแลอย่างดี อย่างเช่น น้ำดอกไม้ช่วงแรกขายประมาณกิโลกรัมละ 50 – 60 บาท ขณะนี้เหลือ 45 บาท แต่มะม่วงพันธุ์ลูกโตอย่าง R2E2 เมื่อเดือนที่ผ่านมายังอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ 65 บาท ขณะนี้เหลือเพียง 15 – 20 บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพของมะม่วง ดังนั้น หากเกษตรกรดูแลและเก็บรักษามะม่วงได้เป็นอย่างดี ราคาแม้จะตกลงเล็กน้อยแต่เมื่อนำมูลค่าการส่งขายมารวมกันจากมะม่วงที่ออกมามากก็ทำให้เกษตรยังมีรายได้ที่ไม่ได้รับผลกระทบ แต่ทางพี่น้องเกษตรกรก็ต้องซื่อสัตย์กับทางลูกค้าและบริษัทฯ ต่างที่รับซื้อเพื่อการส่งออกด้วย เพราะในต่างประเทศจะเข้มงวดอย่างมาก โดยเฉพาะมะม่วงที่ไม่ได้คุณภาพ เขาจะกลัวว่าหากมีแมลงวันทองติดไปในผลมะม่วงอาจจะไปแพร่ระบาดในประเทศเขา ซึ่งต่างประเทศจึงเข้มงวดในเรื่องนี้