วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

พรุ่งนี้!!! วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขนส่งแม่เหียะเปิดต่อใบขับขี่ครึ่งวัน

04 พ.ค. 2018
3808

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดบริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถทั่วไทยทุกครึ่งวันเสาร์แรกของเดือน ครั้งต่อไปวันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ) ได้แก่ การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ๕ ปีเป็น ๕ ปี, การเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถชั่วคราวเป็น ๕ ปี, การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถกรณีชำรุดหรือสูญหาย, การขอแก้ไขรายการใบอนุญาตขับรถ, การขอเทียบใบอนุญาตขับรถของชาวต่างชาติ และการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ เป็นต้น

สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ๕ ปีเป็น ๕ ปี สามารถยื่นขอก่อนสิ้นอายุได้ไม่เกิน ๙๐ วันโดยต้องทำการอบรมกฎจราจรเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง ได้แก่รอบเวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๐.๐๐ น. ส่วนการขอเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถชั่วคราวเป็น ๕ ปี สามารถยื่นล่วงหน้าก่อนสิ้นอายุได้ไม่เกิน ๑ ปี

สำหรับการชำระภาษีรถประจำปี สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดบริการรับชำระภาษีรถประจำปีทั่วไทย จันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. โดยไม่หยุดพักเที่ยง รวมทั้งบริการชำระภาษีรถประจำปีทั่วไทย จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐น. ณ ศูนย์ดำรงธรรม ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และรับชำระภาษีรถประจำปีทั่วไทยทุกวันไม่เว้นเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ เคาน์เตอร์บริการประชาชน ลานจอดรถชั้น ๒ เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าอีกด้วย

สอบถามเพิ่มเติม. ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ ๐-๕๓๒๗-๐๔๑๐ และ ๐๘-๑๗๒๑-๗๙๙๙