วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

“แด่พี่น้องเพื่อนข้าราชการด้วยดวงใจ” ….. “To Our Civil Servants With Love”

28 เม.ย. 2018
2871

คำสั่งโยกย้ายเดือนเมษายนของฝ่ายปกครองที่ผ่านมา ย่อมมีทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจ แต่พวกเราในฐานะข้าราชการบำนาญหลายๆ คน ขอเป็นกำลังใจว่า

ข้าราชการทุกคนนั้นเป็นข้าราชการของแผ่นดิน เป็นข้าราชการของพี่น้องประชาชน และเป็นข้าราชการในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ตามพระดำรัสคำสอนขององค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยที่ว่า “ข้าราชการมิใช่อภิสิทธิ์ชน หากแต่จะต้องบำเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างของคนดีแก่สังคม”

ได้แลเห็นมาในหลายยุคสมัย ความดีเท่านั้นจะดำรงสถิตเสถียร ความไม่ดีย่อมแพ้ภัยตนเอง ข้าราชการต้องเป็นหลักแห่งความถูกต้อง ยึดถือหลักสุจริตธรรมให้กับแผ่นดิน เพราะการเมืองมาแล้วก็ไป ไม่ได้อยู่ตราบจนเกษียณอายุเหมือนข้าราชการ

ข้าราชการผู้เป็นเพชร อยู่ที่ไหนก็ย่อมเป็นเพชรอยู่ร่ำไป ความดีงามจะเกิดขึ้นที่ไหน กระทำเมื่อใด ก็คือ ความดีงาม ไม่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปได้ ผิดกับความไม่ดีหรือความชั่วร้าย เพราะความดีเป็นเรื่องของความบริสุทธิ์ใจ ความจริงใจ และความซื่อตรง

ขอเป็นกำลังใจแด่ท่านผู้ว่าฯ และพี่น้องเพื่อนข้าราชการทุกท่านในการบำเพ็ญคุณงามความดีในบทบาทหน้าที่ของตนและเป็นหลักชัยแห่งความสำเร็จให้กับประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศลสืบไป

ชมรมข้าราชการบำนาญ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ๒๘ เม.ย.๖๑