วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

83 ปีครบวันเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพ 30 เม.ย.61 ศรัทธาชาวเชียงใหม่จัดยิ่งใหญ่รำลึกครูบาศรีวิชัย

28 เม.ย. 2018
4213

ย้อนไปเมื่อ 30 เมษายน 2478 หรือเมื่อ 83 ปีก่อน คือ วันประวัติศาสตร์วันหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เพราะเป็นวันเปิดถนนให้รถขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรก โดยครูบาศรีวิชัย ครูบาเถิ้ม หลวงศรีประกาศ เถ้าแก่โหงว และบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ มาชุมนุมอยู่กันอย่าพร้อมพรั่ง เพื่อรอเวลาที่เจ้าแก้วนวรัฐเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่จะมาทำพิธีเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพ และนั่งรถยนต์ขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรก

เมื่อรถยนต์ของเจ้าแก้วนวรัฐมาถึงปะรำพิธีที่เชิงดอยสุเทพ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และก็ประทับรถยนต์ขึ้นไปตามถนนที่เพิ่งสร้างเสร็จ จนกระทั่งถึงเชิงบันไดนาควัดพระบรมธาตุวัดดอยสุเทพ ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษตามสภาพถนนที่เป็นเพียงดินในครั้งนั้น เจ้าแก้วนวรัฐเสด็จขึ้นไปทรงนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ แล้วประทับรถยนต์เสด็จสู่นครเชียงใหม่ ถนนสายดังกล่าวเมื่อสร้างเสร็จใหม่ๆ มีชื่อว่า ถนนดอยสุเทพ ครั้นต่อมาก็ได้เปลี่ยนเป็นถนนศรีวิชัย เพื่อเป็นเกียรติแก่ครูบาศรีวิชัย ครูบาต๋นบุญแห่งล้านนา ซึ่งเป็นประธานในการสร้างถนนสายนี้

การการสร้างถนนสายนี้เริ่มลงจอบแรกในการสร้างเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477 ใช้เวลาเพียง 5 เดือน 22 วัน จึงแล้วเสร็จ และเปิดให้รถขึ้นลงได้เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2478 เป็นต้นมา

สำหรับปีนี้ พ.ศ. 2561 เฉกเช่นเดียวกับในทุกๆ ปีที่ผ่านมา ช่วงเช้าของวันจันทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และศรัทธาประชาชน พร้อมใจร่วมกันจัดงานรำลึก “การเปิดใช้ถนนขึ้นดอยสุเทพ” สำหรับปีนี้ครบรอบ 83 ปี กิจกรรมสำคัญคือ การจัดขบวนรถยนต์เพื่อจำลองเหตุการณ์คล้ายเมื่อ 83 ปีก่อ

เริ่มตั้งแต่ “อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย” เพื่อเดินทางขึ้นสู่เชิงบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่รูปเหมือน “ครูบาศรีวิชัย” จากทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสุเทพ ขบวนคัวตาน หมากสุ่ม หมากเบ็ง พร้อมทั้งเชิญชวนกลุ่มรถโบราณร่วมเดินทาง เพื่ออัญเชิญ “หุ่นขี้ผึ้งครูบาศรีวิชัย” ขึ้นดอยสุเทพ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ โดยจะร่วมนั่งรถโบราณเปิดประทุนเพื่อเดินทางขึ้นไปพร้อมกับหุ่นขี้ผึ้งครูบาศรีวิชัย เดินทางไปยังเชิงบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ บนถนนสายประวัติศาสตร์

สำหรับกำหนดการงานทำบุญรำลึก 83 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย คล้ายวันเปิดถนนขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ 30 เม.ย. 2478 จะมีพิธีตั้งวันอาทิตย์ ที่ 29 เม.ย. 60 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เวลา 17.30 น. ประกอบพิธีสวดนพเคราะห์ โดยพระสงฆ์ 14 รูป เวลา 19.30 น. พระธรรมเทศนาพื้นเมือง ส่วนวันจันทร์ ที่ 30 เม.ย. 61 เริ่มเวลา 08.00 น. ขบวนแห่รูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นดอยสุเทพ พร้อมต้นคัวตาน 15 หมู่บ้านตำบลสุเทพ พร้อมกัน ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เวลา 08.30 น. อาจารย์กล่าวโอกาสโองการ อัญเชิญรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยพร้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีเคลื่อนขบวนขึ้นสู่ดอยสุเทพ

เวลา 09.30 น. ขบวนแห่ถึงยังบริเวณพิธี ณ ลานครูบาศรีวิชัยวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย, อาจารย์สมาทานเบญจศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล, พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์, ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า และถวายไทยทาน, พระสงฆ์อนุโมทนา เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารโรงทานร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี