วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

จังหวัดลำพูนรวมพลคนแรงงาน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยรับปี๋ใหม่เมือง

10 เม.ย. 2018
2115

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน และบริษัท โตโยต้าล้านนา จำกัด ร่วมรณรงค์ให้พนักงานในสถานประกอบกิจการ และประชาชน จำนวน 100 คน ให้มีความรู้ “การขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร” และการบำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์เบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งตรวจเช็คสภาพรถ, แอร์รถยนต์ ก่อนเดินทางในวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

จากนั้นได้มอบน้ำมันเครื่องให้กับประชาชน เพื่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ให้บริการประชาชนภายใต้ “คลินิกช่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561” บริการประชาชนก่อนและหลังเทศกาลสงกรานต์ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

และเข้าร่วมดำเนินการในศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ จังหวัดลำพูน ในช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2561 บริเวณถนนสายหลักของจังหวัดลำพูน ณ บริเวณหน้าวัดดอยติ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จึงขอเชิญชวนประชาชนไปใช้บริการได้ตามช่วงเวลาดังกล่าว

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า สำหรับประเทศไทย สถานการณ์การสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์เป็นช่วงวันหยุดยาวที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุจราจรอันเนื่องมาจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและพิการส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็กและเยาวชน อันเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในการพัฒนาประเทศแต่ต้องมาเสียชีวิตบาดเจ็บและพิการก่อนที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและจากการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

ทั้งนี้พบว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจรอันดับแรกคือ ผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย มีการเสพสารเสพติดมึนเมา ประมาทคึกคะนอง และไม่เคารพกฎจราจร อีกทั้งยังมีเรื่องสภาพของรถจักรยานยนต์ไม่ปลอดภัยเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

ด้วยเหตุนี้จังหวัดลำพูน ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติทางถนน โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ที่จะสามารถลดอุบัติเหตุทางถนนได้ ซึ่งโครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร และป้องกันอุบัติภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นโครงการหนึ่งที่ตอบสนองนโยบายของจังหวัดในการส่งเสริมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจร และมีพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุได้