วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดเต็ม!! ทั้งคน ทั้งเครื่องจักร กระจายลงจุดบริการ พร้อมรับอุบัติเหตุ

10 เม.ย. 2018
2664

วันที่ 10 เม.ย. 61 บริเวณศูนย์บริการทางหลวงขุนตาน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง โดยการอำนวยการของ นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยมี นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน

โดยจุดบริการฯ แห่งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมระหว่าง ตำรวจทางหลวง แขวงการทาง และศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง พร้อมประสานการปฏิบัติงานร่วมมูลนิธิ อาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่ โดยศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัดรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ตัด-ถ่าง ดับเพลิงและชักลากรถ ไฟฟ้าส่องสว่างและรถสื่อสารเคลื่อนที่เข้าประจำจุดบริการฯ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนหากประสบอุบัติเหตุทางถนนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 61

ทั้งนี้ก่อนการออกพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวบริเวณจุดบริการทางหลวงขุนตาน ในวันที่ 9 เม.ย. 61 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผอ.ศูนยฯ ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัดทั้งหมด เพื่อซักซ้อมแนวทางการบูรณาการร่วมในการตั้งจุดบริการประชาชนผู้ใช้เส้นทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ภายใต้การรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

พร้อมสั่งการให้จัดเครื่องมือ เครื่องจักร รวมถึงยานพาหนะ เพื่อเข้าประจำ ณ จุดบริการร่วมฯ จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย บริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโซนเหนือจาก อ.เมืองลำปาง – อ.งาว ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง เพื่อบริการพื้นที่โซนใต้ อ.เมืองจังหวัดลำปาง – อ.เถิน จังหวัดลำปาง และจุดบริการตำรวจทางหลวง ขุนตาน จาก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง – อ.แม่ทา จ.ลำพูน

โดยการตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วดังกล่าวจะบูรณาการร่วมกับเครือข่ายมูลนิธิ อาสาสมัครต่างๆในพื้นที่เพื่อให้ไร้ตะเข็บรอยต่อ ในการสนับสนุนเครื่องมือ ตัด -ถ่าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยจากการจราจร ต่อไป พร้อมกันนี้ยังจัดชุดเฝ้าฟังวิทยุตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานการขอสนับสนุนกำลังพลและเครื่องจักรกลหนักตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์อีกด้วย