วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

“ขอจงเป็นคนดีศรีประเทศ” ม.ล.ปนัดดา แนะทางให้เยาวชน ในพิธีมอบประกาศนียบัตร BBC Congratulations

31 มี.ค. 2018
1938

วันที่ 31 มี.ค. 61 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ รุ่นที่ 46 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom (ชั้น 11) โรงแรม The Berkeley Pratunam เขตราชเทวี

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในทั้ง 2 หลักสูตร ดังความตอนหนึ่งว่า ลูกหลานเยาวชนถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าของชาติไทย ความสำเร็จของทุกคนคือความภาคภูมิใจของครอบครัวและครูอาจารย์ หลายท่านมุ่งมั่นศึกษาต่อ อีกหลายท่านอาจตัดสินใจประกอบสัมมาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว ทุกอย่างย่อมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและความพร้อมของทุกคนว่า เราจะก้าวเดินต่อไปในทิศทางไหน

วันนี้มีผู้สำเร็จด้วยคะแนนที่สูงมาก มีผู้สำเร็จทางด้านภาษาต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นกำไรกว่าหลายๆ คน ที่อาจเรียกว่า “งานวิเทศสัมพันธ์” ซึ่งปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แต่เรื่องที่สำคัญที่สุดในการครองตนของทุกคนสืบไป คือ ความมุ่งมั่นเป็นคนดีศรีประเทศ กล่าวคือ ความเพียร ความพอเพียง และความซื่อตรง

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านพึงระลึกอยู่เสมอว่า เราทุกคนยังมีก้าวเดินอีกต่อๆ ไปหลายขั้นตอนตราบจนอายุมาก ทุกขั้นตอนคือความสำเร็จของชีวิตตน ซึ่งวัดกันที่คุณความสามารถ ความรู้ ประสบการณ์ และความซื่อสัตย์สุจริต วันนี้ลูกหลานทุกคนทำให้ผู้เข้าร่วมพิธี คุณพ่อคุณแม่ ครูอาจารย์ และตัวข้าพเจ้าเองมีความสุขและภูมิใจ ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของลูกหลานเยาวชนในอีกหลายขั้นตอนต่อไป จะยิ่งเพิ่มพูนความสุขและความภูมิใจแก่เราทุกคน

ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จ บำเพ็ญตนตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน อันจะนำพาความสุขความเจริญมาสู่ท่านผู้สำเร็จการศึกษาอย่างทันตาเห็น กับอีกเป็นศักดิ์ศรีแก่ประเทศชาติบ้านเมืองไทยสืบไป”