“ศรัณยู” นำมวลชนอำเภอเมือง ทำแนวกันไฟป่าขุนช่างเคี่ยน

ทำแนวกันไฟสร้างจิตสำนึก…………นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ นำกำลังฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเชียงใหม่ อส.อ.เมืองเชียงใหม่, ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านขุนช่างเคี่ยน, สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ ร่วมกับ นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กว่า 80 คน ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันทำแนวกันไฟระยะทางประมาณ 2,000 เมตร เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาไฟป่า ในพื้นที่บ้านขุนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก และสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษา เยาวชน ในการร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่