วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

“รู้ รัก ภาษาไทย” ราชบัณฑิตยสภาจัดเล่าตำนาน-นิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น

17 มี.ค. 2018
3107

วันที่ 17 มี.ค. 61 ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้จัดโครงการประกวด เล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น : ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้โครงการ “รู้ รัก ภาษาไทย” สำหรับเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป. 4-6) จากโรงเรียนต่างๆ ในแต่ละภาค โดยให้นักเรียนเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาถิ่นที่แสดงถึงความสามารถในการใช้ภาษาถิ่นของตนอย่างภาคภูมิใจ

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการ ราชบัณฑิตยสภา ในฐานะประธานกรรมการตัดสินการประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ ภายใต้โครงการ รู้ รัก ภาษาไทย กล่าวว่า คณะกรรมการจะพิจารณาจากความสามารถในการใช้ภาษาถิ่น มีเนื้อหาที่ผู้ฟังประทับใจ และมีลีลาในการเล่าเรื่องได้อย่างเป็นธรรมชาติสมวัย ซึ่งการประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ โดยรอบแรก สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ได้คัดเลือกจากวีดิทัศน์ของแต่ละภาคให้เหลือภาคละ 10 คน ผู้ผ่านรอบแรก จะได้รับทุนการศึกษา รางวัลชมเชย 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ส่วนรอบสุดท้าย ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในแต่ละภาค ต้องมาแสดงความสามารถในการใช้ภาษาถิ่น ต่อหน้าคณะกรรมการ เพื่อชิงทุนการศึกษารางวัลชนะเลิศ 12,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 8,000 บาท พร้อมรับเกียรติบัตร และครูผู้ฝึกสอน สำหรับโรงเรียนต้นสังกัดจะได้รับโล่เกียรติยศ โดยจะเข้ารับรางวัล ในวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องแคทลียา โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ ต่อไป