วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูนเร่งเครื่อง ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว

14 มี.ค. 2018
2938

เร่งตรวจสอบแรงงานต่างด้าว…………….นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม การตรวจเยี่ยมของ พล.อ.ต.มนูธรรม เนาว์นาน หัวหน้าคณะ ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมทั้งเข้าพื้นที่ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดลำพูน

โดยได้ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดลำพูน (OSS) ซึ่งมีผลดำเนินการ ณ วันที่ 12 มี.ค. 2561 จำนวน 4,555 คน คงเหลืออีกจำนวน 2,351คน ณ ห้องประชุมจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน หลังจากนั้นได้เข้าสถานประกอบกิจการ ตรวจสอบแรงงานต่างด้าว บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จำกัด, บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา