วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

บ้านเหล่าอำเภอพร้าวเข้ม!! จับมืออุทยานศรีลานนา ใครจะเข้าป่าทุกรายต้องแจ้ง

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นำโดย นายวัฒนา กามูล ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ปกครองท้องที่ ต.ป่าไหน่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานศรีลานนา ตั้งจุดสกัดผู้ที่จะเข้าป่าในพื้นที่อุทยานฯ ตามมาตรการและนโยบายการเฝ้าระวังหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่