วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

ผญบ.ห้วยโจ้ลุยเอง!!! ควบจักรยานยนต์ลาดตระเวนระวังไฟป่า

นายเฉลิม กองไชย ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 8 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการอาสาไฟป่า ออกลาดตระเวรเฝ้าระวังไฟป่าในพื้นที่รับผิดชอบ ราว 1,570 ไร่ โดยเริ่มออกปฏิบัติการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้การปฏิบัติลาดตระเวนจะทำอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดห้วงเวลาการเฝ้าระวังเข้มการป้องกันไฟป่าหมอกควันจังหวัดเชียงใหม