วันเสาร์, 13 เมษายน 2567

“วันช้างไทย” สถาบันคชบาลแห่งชาติ จัดทำบุญเพื่อควาญและช้าง

13 มี.ค. 2018
2187

ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างและประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องใน วันช้างไทย ประจำปี 2561

วันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ บริเวณสันอ่างเก็บน้ำ ภายใน สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยลำปาง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ควาญช้างได้นำช้างที่อยู่ในความดูแลเข้าแถว เพื่อเตรียมความพร้อม ในการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป โดยมีข้าราชการพนักงานลูกจ้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยฯ จังหวัดลำปาง ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาตินำข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม และปัจจัยบันร่วมทำบุญในครั้งนี้ โดยการนำของ นายภพปภพ ลรรพรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.อ.ป.

สำหรับการจัดทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องใน “วันช้างไทย” ถือเป็นงานกิจกรรมประเพณีที่จัดทำขึ้นเพื่อช้างไทย ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยนำควาญช้างพร้อมกับช้างที่อยู่ในความดูแลมาเข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนาร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทั้งควาญช้างและช้าง และร่วมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้แก่ หมอช้าง ควาญช้าง และช้างที่ล่วงลับไปแล้ว หลังจากเสร็จพิธีนี้แล้วก็จะเป็นกิจกรรมต่างอีกมากมายที่จัดขึ้นในวันนี้ไปจนถึงเที่ยงวันก่อนจะให้ช้างและควาญช้างได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เนื่องในวันช้างไทย