วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

อีกครั้งที่ลำปาง!!! จัดยิ่งใหญ่ “ศาสตราคู่แผ่นดิน ถิ่นเขลางค์”


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง กำหนดจัดงาน “ศาสตราคู่แผ่นดิน ถิ่นเขลางค์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 เพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์ คุณค่ามรดก อันเป็นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง

นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ร่วมกับวัดปงสนุก จัดกิจกรรม “ศาสตราคู่แผ่นดิน ถิ่นเขลางค์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจในอัตลักษณ์ ตำนาน มรดกพิธีกรรมทางศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม อีกทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมเพิ่มรายรายได้แก่ชุมชนจังหวัดลำปาง

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่เครื่องสักการะและศาสตราวุธล้านนา ขบวนศาสตราวุธถวายพระเจ้าแสนแซ่ การจัดงานแสง สี เสียง “ศาสตราคู่แผ่นดิน ถิ่นเขลางค์” และการลงข่วงเจิงของนักดาบ สำนักต่างๆ ทั่วสารทิศ การจัดนิทรรศการศาสตราคู่แผ่นดินถิ่นเขลางค์ พร้อมการสาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้าน การจัดกาดหมั้วคัวแลง การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การยกย่องภูมิปัญญาด้านศาสตราวุธล้านนา การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และการเสวนาเรื่อง “ความเชื่อดวงดาว กับชาวล้านนา”

จังหวัดลำปางจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมย้อนประวัติศาสตร์ เพื่อสืบสานตำนานคุณค่ามรดกทางทุนวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง ในงาน “ศาสตราคู่แผ่นดิน ถิ่นเขลางค์” ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.30 น. ณ วัดปงสนุก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 5422 8763