วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2567

กม.ต้นผึ้ง แม่โป่ง ร่วมใจ อาสาพิทักษ์ป่า-ท้องถิ่น ผนึกกำลังทำแนวกันไฟ

ทำแนวกันไฟ……………..วันที่ 4 มีนาคม 2561 คณะกรรมหมู่บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับกลุ่มราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง และเทศบาลตำบลแม่โป่ง ได้ร่วมกันจัดทำแนวกันไฟป่า ตามโครงการ 51 วันไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน บริเวณรอยต่อป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง ม.7 และรอยต่อป่าชุมชนบ้านห้วยทราย ต.ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร