วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

ชมรมนักวิทยุโทรทัศน์ ชม.-ลพ. นัดทำบุญ “วันนักวิทยุ 23 ก.พ.”

ผศ.อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมนักวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน เปิดเผยว่า ในโอกาสที่วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ 25 กุมภาพันธ์ ได้เวียนกลับมาถึงอีกปี ในปีนี้ถือเป็นวันครบรอบ 88 ปี นับแต่ได้มีการกระจายเสียงทางสถานีวิทยุในประเทศไทย ทางชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน จึงกำหนดกิจกรรมทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องในวงการนักวิทยุและโทรทัศน์ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีติดต่อกันมากระทั่งปัจจุบัน

สำหรับในปีนี้ ชมรมฯ เชิญชวนคณะกรรมการ และสมาชิกร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง เชิงดอยสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ กิจการวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทย มีมาตั้งแต่ พ.ศ.2470 ด้วยพระดำริของ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์และโทรคมนาคม พระองค์ทรงดำริตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงขึ้น เมื่อพ.ศ.2471 โดยสั่งเครื่องส่งกระจายเสียงคลื่นสั้นเข้ามาทดลอง และให้อยู่ในความควบคุมของช่างวิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข ตั้งสถานีที่ตึกที่ทำการไปรษณีย์ปากคลองโอ่งอ่าง ต.วัดราชบูรณะเป็นครั้งแรก ใช้ชื่อสถานีว่า “4 พีเจ”

ต่อมาได้มีการประกอบเครื่องส่งคลื่นขนาดกลาง 1 กิโลวัตต์ขึ้น ทำการทดลองที่ ต.ศาลาแดง ใช้ชื่อสถานีว่า “11 พีเจ” ซึ่งการใช้ชื่อสถานีว่า “พีเจ” ในยุคนั้น ย่อมาจากคำว่า “บุรฉัตรไชยากร” อันเป็นพระนามเดิมของพระองค์ท่าน หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2473 ซึ่งตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคล ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเปิดการส่งวิทยุเป็นปฐมฤกษ์ โดยใช้ชื่อสถานีว่า “สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท” ตั้งอยู่ที่วังพญาไท มีกำลังส่ง 2.5 กิโลวัตต์

พิธีเปิดสถานีกระทำโดยอัญเชิญกระแสพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย เข้าไมโครโฟนถ่ายทอดไปตามสาย เข้าเครื่องส่งแล้วกระจายเสียงสู่พสกนิกร นับเป็นครั้งแรกที่มีการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุในประเทศไทย