วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

ปภ.ศูนย์ลำปางติวเข้ม รายงานเหตุผ่านระบบ E-Report หวังให้เกิดมาตรฐานเดียว

ปภ. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปี 61

นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปี 2561 ณ ห้องเรียน E-Learning ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยรุ่นที่ 1 จัดในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการจากสำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงใหม่ ปภ.สาขาและผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ จำนวน 35 คน และรุ่นที่ 2 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้เข้าร่วมจากสำนักงาน ปภ.ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน และผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ จำนวน 44 คน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลผ่านระบบการรายงานอุบัติเหตุทางถนน E-Report ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งยังเป็นการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลให้เป็นไปในทางเดียวกัน