วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ขนส่งลำปางเอาจริง ดีเดย์ 1 มี.ค. ขี่/ซ้อน จยย. ไม่สวมหมวกกันน็อค ห้ามเข้าสำนักงาน!!!

20 ก.พ. 2018
6745

ขนส่งลำปางประกาศผู้มาติดต่อราชการ 1 มีนาคม 61 เป็นต้นไป ทั้งขับขี่ ทั้งซ้อนท้าย ไม่สวมกันน็อค ให้จอดรถหน้าทางเข้าแล้วเดินเข้าไปนายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุบัติเหตุเป็นปัญหาสำคัญที่คร่าชีวิตคนไทยร้อยละ 75 ของผู้เสียชีวิตเป็นกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ ซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิต คือ การไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ กรมการขนส่งทางบกได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ จึงได้กำหนดให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยมุ่งเน้นการปรับพฤติกรรมหรือค่านิยมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในขณะขับขี่

ขนส่งจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ดังนั้นจึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้บริการให้ทราบ โดยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไปผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกคน รวมทั้งผู้นั่งซ้อนท้าย ต้องสวมหมวกนิรภัยก่อนที่จะเข้ามาในเขตพื้นที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง รวมถึงสำนักงานขนส่งทุกสาขา ทุกจังหวัด หากไม่สวมหมวกนิรภัยต้องนำรถจอดไว้บริเวณด้านปากทางเข้าสำนักงาน ห้ามนำรถจักรยานยนต์เข้ามาในพื้นที่สำนักงานขนส่งเด็ดขาด

สำหรับสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ผู้มาติดต่อราชการ ระยะทางในการเดินทางเข้าถึงสำนักงานไม่น้อยกว่า 200 เมตร หากท่านที่ไม่สวมหมวกนิรภัยจะทำให้ไม่ได้รับความสะดวกและต้องเดินในระยะทางไกลพอสมควร จึงประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบทั่วกัน