วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ประจินจี้เชียงใหม่เร่งเคลื่อนไทยนิยมยั่งยืน 21 ก.พ.คิ๊กออฟ โฟกัสตำบล 1 หมู่บ้าน ลงรับปัญหาให้มหาดไทยเจ้าภาพหลัก ทุกกระทรวงต้องช่วยหนุน

18 ก.พ. 2018
1802

วันที่ 17 ก.พ. 61 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางมาประชุมและติดตามการบริหารงานหน่วยงานในกำกับการบริหารราชการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าาราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเข้าประชุม ที่ห้องประชุมภายในศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใช้เวลาในการประชุมกว่า 2 ชั่วโมง

ภายหลังการประชุม พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า การประชุมวันนี้มีวาระสำคัญอยู่ 2 ประเด็น ประเด็นแรกมาดูเรื่องของการอำนวยความยุติธรรมและความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน ซึ่งมีทางจังหวัดเชียงใหม่ดูแลอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด สำนักงานยุติธรรมจังหวัดซึ่งทำงานควบคู่กันระหว่างจังหวัดกับกระทรวงยุติธรรม ในส่วนนี้ก็จะรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ประสบเหตุหรือว่าเป็นเหยื่อ เรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นประธานและจะมอบหมายลดหลั่นกันลงไปตามแต่ละพื้นที่คอยดูแล ในส่วนที่จะช่วยอะไรได้บ้าง ทั้งเรื่องการให้คำแนะนำ เรื่องของบุคลากร เรื่องเงินประกันตัวและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่จะทำให้เกิดความช่วยเหลือที่ยุติธรรม ซึ่งก็จะนำระบบไอทีเข้ามาเพิ่มเติมให้เกิดความรวดเร็ว จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่มากขึ้น

ประเด็นที่สองเรื่องของไทยนิยม ยั่งยืน เรื่องนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้กำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญ ที่จะส่งแผนงานต่างๆ ลงพื้นที่ และอยากให้ทุกกระทรวงเข้ามาช่วยกระทรงมหาดไทย โดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดให้ผนึกกำลังกันที่จะขับเคลื่อน ซึ่งในส่วนของจังหวัดทางไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าฯ หรือรองผู้ว่าฯ ได้รับการบ้านมาแล้ว โดยวันที่ 21 ก.พ. 61 จะเริ่มขับเคลื่อน

ด้าน นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเสริมว่า ในวันที่ 21 ก.พ.61 นี้ จะลงไปในระดับตำบลเริ่มที่ตำบลละ 1 หมู่บ้านก่อน ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ดำเนินการการทำคู่ขนานก็คือกระทรวงการคลัง ในเรื่องบัตรสวัสดิการของรัฐซึ่งลงพื้นที่ดำเนินการไปก่อนแล้ว และคาดว่าในวันที่ 21 ก.พ. นี้ ก็จะเข้าไปดูความต้องการพื้นฐานของแต่ละพื้นที่ว่าเขาต้องการอะไรบ้าง และมีประเด็นอะไรที่สามารถเสริมให้เขาได้ ในเรื่องของสวัสดิการของรัฐในด้านต่างๆ การส่งเสริมอาชีพ ซึ่งจะมีทีมต่างๆ เข้าไปให้ความช่วยเหลือ

พล.อ.อ.ประจินฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันที่ 21 ก.พ. นี้ชุดต่างๆ จะได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็น แล้วจะศึกษาความเป็นไปได้ที่จะทำให้เกิดการแก้ปัญหาของแต่ละโครงการในพื้นที่ จะมีทั้งส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่จะเป็นเจ้าภาพใหญ่ และจากทุกกระทรวงรวมถึงกระทรวงยุติธรรมด้วยที่จะเข้ามาสนับสนุน

ต่อคำถามที่ว่ายังปัญหาที่ยังหนักใจอยู่ในขณะนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ กล่าว่า ปัญหาสำคัญในบ้านเราในเรียนตรงๆ ได้แก่ ปัญหาความยากจน ปัญหาเรื่องภัยสังคม ปัญหายาเสพติด ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของยาเสพติดให้ได้ ต้องบูรณาการกันทั้งในส่วนของฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร รวมถึงทางจังหวัดโดยกระทรวงมหาดไทย

ในส่วนของยุติธรรมก็มีทาง ปปส. เข้าเป็นส่วนที่จะช่วยในเรื่องของการกำหนดแผนในการประสานงานและสนับสนุนงบประมาณบางส่วน ทั้งในช่วงต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญ แต่ก็จะพยายามให้เต็มที่และพยายามที่จะให้เกิดภูมิคุ้มกันกับเด็ก เยาวชน และชุมชน ให้เป็นโรงเรียนสีขาว ครอบครัวสีขาวให้มากที่สุด ให้เร็วที่สุด ปีนี้ก็ถือเป็นปีที่จะต่อสู้กับยาเสพติดโดยร่วมกันกับทุกภาคส่วน ทำให้เกิดพลัง ให้เกิดการพัฒนา เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากยาเสพติดให้ได้

สำหรับเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า ประเด็นนี้มีหลายกรณี หากว่ามีเหตุมีคู่กรณีแล้วและเข้าสู่กระบวนการทางศาล ทางกระทรวงก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือทั้งในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ เรื่องในภาระหน้าที่ของยุติธรรมจังหวัด ยุติธรรมชุมชน อำเภอ เข้าไปดูแลตรวจสอบว่ามีการละเมิดสิทธิ เป็นเหยื่อจริงหรือไม่อย่างไร ก็จะให้ความช่วยเหลือทันที เช่นการช่วยเหลือในเรื่องทนาย เงินประกันตัวเท่าที่จำเป็น กรณีที่ตกเป็นเหยื่อทางคุ้มครองสิทธิจะเข้าไปช่วย โดยกองทุนยุติธรรมจังหวัด แม้ว่าที่ผ่านมาอาจดูเหมือนจะไม่มีบทบาท แต่ก็จะพยายามสร้างการรับรู้ให้สาธารณชนได้รับทราบเพิ่มมากยิ่งขึ้น