วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

สสจ.ลำปางแนะยึดหลัก “เลือก หลีก ล้าง” ป้องกันโรคไข้หวัดนกช่วงเทศกาลตรุษจีน

14 ก.พ. 2018
1804

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า เทศกาลตรุษจีนปีนี้ ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 โดยชาวไทยเชื้อสายจีน จะนำเป็ดไก่จำนวนมากมาเป็นส่วนประกอบ ในพิธีไหว้บรรพบุรุษหรือไหว้เจ้า ซึ่งหากสัตว์ปีกมีเชื้อไข้หวัดนก ประชาชนอาจเสี่ยงติดเชื้อจากการบริโภคสัตว์ปีก หรือสัมผัสสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นโรคไข้หวัดนก

ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่พบรายงานการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคน ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา และปัจจุบันไม่มีโรคไข้หวัดนกเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นเวลา 9 ปี (นับจากทำลายสัตว์ปีกรายสุดท้าย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551) อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยง จากการที่ประเทศเพื่อนบ้านพบการระบาดของไข้หวัดนกในสัตว์ปีก และมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกระหว่างประเทศ ดังนั้น จึงต้องดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค โดยเน้นการประสานความร่วมมือแบบบูรณาการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับในพื้นที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประชาชนควรยึดหลัก“เลือก หลีก ล้าง” 5 ประการ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรคไข้หวัดนก ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ได้แก่ 1. เลือกบริโภคเนื้อไก่/เป็ด และไข่ที่ปรุงสุกสะอาด, 2. หลีกเลี่ยงนำสัตว์ปีกที่ป่วย มีอาการหงอย ซึม ขนยุ่ง หรือป่วยตายมาประกอบเป็นอาหาร, 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ปีกที่มีอาการป่วยหรือตาย, 4. หากไปตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสัตว์ปีกจากร้านที่สะอาด ปลอดภัย และมีทะเบียนการค้าสัตว์ปีกมีชีวิต ที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ และ 5. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ โดยเฉพาะหลังจากสัมผัสสัตว์ และสิ่งคัดหลั่งของสัตว์

นอกจากนี้ประชาชนควรปฏิบัติตนเมื่อรับประทานอาหารไหว้เจ้า โดยให้ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และหากเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้ง ให้เลือกบริโภคอาหารจากร้าน หรือแผงจำหน่ายอาหาร ที่มีป้ายสัญลักษณ์ “Clean Food Good Test” เพื่อให้ได้อาหารที่สะอาด และปลอดภัยต่อการบริโภค