เกรงวาเลนไทน์เลยเถิด เชียงใหม่เข้ม!!! ปล่อยขบวนตรวจเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

14 ก.พ. 2018
1793

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ บริเวณหน้ามุขอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฝ้าระวัง “ล้อมรั้ว ก่อนเลิฟ” ในเทศกาลวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ โดยสำนักพื้นที่เขตการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 หรือ สพป. เขต 1 และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา (พสน.) ร่วมกันจัดขึ้น

พร้อมปล่อยขบวนรถเพื่อเฝ้าระวัง ให้การดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองเยาวชน โดยมีคณะ พสน. ที่ผ่านการอบรมในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จากสถาบันการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 คน จัดสายตรวจตราในพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ ร้านเกมส์ โต๊ะสนุกเกอร์ น้ำตก ห้างสรรพสินค้า และร้านจำหน่ายสุรารอบๆ โรงเรียน เป็นต้น

ทั้งนี้ สพป. เขต 1 ได้ทำตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดยุทธศาสตร์จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง โดยเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ทั้งด้านอาชญากรรม ความรุนแรง ยาเสพติด ภัยจากธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ รวมถึงภัยจากไซเบอร์เทคโนโลยี เพื่อป้องกันภัยทางสังคมที่จะเข้าถึงเยาวชนที่มีอยู่รอบด้าน

ประกอบกับพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่นอกบริเวณโรงเรียน ควรมีการเฝ้าระวัง และส่งเสริมความประพฤติของเยาวชน โดยเฉพาะเรื่องความประพฤติ ยาเสพติด ความรุนแรง และการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งในและนอกสถานศึกษา