ททท.ใต้ฯ ยกทัพขึ้นเหนือ เสนอแพคเกจเร้าใจ “กินหรูอยู่สบาย เที่ยวใต้เที่ยวง่าย” หวังกระตุ้นรายได้เที่ยวใต้ให้โตอีก8%

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคใต้ จับมือกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคใต้ บุกเจาะตลาดนักท่องเที่ยวภาคเหนือ ผ่านการจัดงานเจรจาธุรกิจท่องเที่ยว ระหว่างผู้ประกอบการภาคใต้และภาคเหนือในลักษณะ Table Top Sale หวังกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวสู่พื้นที่ภาคใต้ ตามเป้าหมายที่วางไว้ในปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และสร้างรายสู่ท้องถิ่นและชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8

นายกฤษฎา รัตนพฤกษ์ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ ททท. เปิดเผยว่าในปี 2561 ภูมิภาคภาคใต้ได้กำหนดแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้จากการเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้จุดแข็งของภาคใต้ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามติดระดับโลกหลายแห่ง ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปสัมผัส เช่น เกาะหลีเป๊ะ เกาะเต่า เกาะนางยวน หมู่เกาะสิมิลัน เป็นต้น ภายใต้แนวคิด “Once In a Lifetime” ควบคู่ไปกับการกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายจากการร่วมกิจกรรม Local Experience เช่น ย่านเมืองเก่า วิถีประมงพื้นบ้าน วัฒนธรรมเพอรานากัน Street Art เป็นต้น

อีกทั้งยังชูจุดเด่นด้านอาหารของภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งในด้านความสดใหม่ของวัตถุดิบ และรสชาติที่จัดจ้าน ไม่ว่าจะเป็น แกงเหลือง โรตี ชาชัก หรือแม้กระทั่งผัดสะตอกุ้งสด นอกจากนี้ยังคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยสอดแทรกแนวคิด Green Tourism ในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการอีกด้วย ซึ่งสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวดังกล่าวน่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวภาคเหนือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันการเดินทางจากภาคเหนือสู่ภาคใต้มีความสะดวกสบายมากขึ้น มีเที่ยวบินตรง (Direct Flight) จากเชียงใหม่มายังภาคใต้ถึง 5 เส้นทาง ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ และเกาะสมุย อีกทั้งยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียง อาทิ พังงา ตรัง และสตูล หรือแม้กระทั่งเดินทางต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย และเมียนม่า

ภูมิภาคภาคใต้ จึงมุ่งเจาะตลาดนักท่องเที่ยวภาคเหนือ โดยนำผู้ประกอบการจากภูมิภาคภาคใต้กว่า 50 ราย มาจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการเหนือในลักษณะ Table Top Sale ในงาน “กินหรูอยู่สบาย เที่ยวใต้เที่ยวง่าย” ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมแชงกรีล่า และจังหวัดลำปางในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเวียงลคอร

นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปาง กล่าวเพิ่มเติมถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า ถือเป็นครั้งแรกที่ภูมิภาคภาคใต้ได้เลือกจังหวัดลำปางเป็นพื้นที่เป้าหมายสำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เนื่องจากเป็นจังหวัดรองเมืองน้องใหม่ที่มีความหลากหลายทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งมีความแตกต่างจากภาคใต้อย่างสิ้นเชิง นอกจากจะสามารถเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงข้ามภูมิภาคแล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้ทำความรู้จักกันแล้วในอนาคตจะได้ต่อยอดทางธุรกิจให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายทางการท่องเที่ยวอันจะนำไปสู่การกระจายรายได้และการเดินทางท่องเที่ยวข้ามภาคมากขึ้น

เนื่องจากมีความแตกต่างทั้งทางด้านสินค้า ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว ทางภาคเหนือขาดทะเล มีความอยากเที่ยวทะเลและหมู่เกาะ ส่วนทางภาคใต้ขาดอากาศหนาวก็จะขึ้นมาสัมผัสทะเลหมอกและดอกไม้ ททท.สำนักงานภาคใต้ จึงมีความคาดหวังว่าผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สามารถที่จะเสนอขายแพ็คเกจชวนกันเที่ยวใต้และจับคู่เพื่อแลกเปลี่ยนธุรกิจระหว่างกันได้