วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

Chula North Expo 2018 เปิดยิ่งใหญ่กิจกรรมเพียบ นักเรียนให้ความสนใจร่วมงานล้นหลาม

09 ก.พ. 2018
2029

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ จัดงาน “Chula North Expo 2018” ในธีมงานที่ชื่อว่า “Next Chapter ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของจุฬาฯ เดินหน้าไปด้วยกัน” เพื่อชาวเหนือ ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 9-11กุมภาพันธ์2561 โดยในวันนี้เป็นวันแรกของงานและมีพิธีเปิด โดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก แน่นตั้งแต่หน้าประตูเชียงใหม่ฮอลล์ เนื่องจากการลงทะเบียนร่วมงานครั้งต้องสแกน QR-Code

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จุฬาฯ จัดในส่วนภูมิภาค สืบเนื่องจากปีในปีที่ผ่านมาเป็นวาระครบรอบ 100 ปี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ จึงร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประชาคมชาวจุฬาฯ ในภาคเหนือ จึงได้ผนึกกำลังจัดงาน Chula North Expo 2018 ครั้งนี้ขึ้น โดยจัดภายใต้ธีมงานที่ชื่อ “Next Chapter ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของจุฬาฯ เดินหน้าไปด้วยกัน”

“สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ ก็เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนในภาคเหนือผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดกิจกรรม Open House พาน้องมุ่งสู่จุฬาฯ จะมีนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันมาร่วมกันแนะแนวให้ความรู้แก่นักเรียนหรือผู้ที่สนใจศึกษาต่อ มีกิจกรรม SMEs Clinic โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ รวมถึงกิจกรรมติวเตอร์โดยนิสิตเก่าจุฬาฯ ที่มีชื่อเสียง เพื่อมาติวให้กับนักเรียนที่ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ โดยท่านผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ” นายสุริยะฯ กล่าว

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบันเทิง โดยคณะนักร้องเพลงประสานเสียง ดนตรีวง CU Band มีการออกร้านของศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับงาน พร้อมด้วยการจัดนิทรรศการร้อยเรื่องราวชาวจุฬาฯ ซึ่งได้รับความกรุณาอนุเคราะห์นำประวัติและกำเนิดจุฬาฯ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อจุฬาฯ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาจัดแสดง ตลอดจนสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ ก็ได้จัดแสดงประวัติของสมาคมจุฬาฯ เพื่อเก็บเป็นบันทึกอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์จุฬาฯ ภาคเหนืออีกด้วย

ด้าน ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Chula North Expo 2018 พร้อมกันนี้ได้มีปาฐกถาในเรื่อง “วิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในศตวรรษใหม่” และบรรยายในเรื่อง “แนวโน้มการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา” กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณและชื่นชมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ และประชาคมชาวจุฬาฯ ที่ได้ร่วมกันจัดงานเนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

และยินดีในความสำเร็จของการจัดงาน Chula North Expo 2018 ซึ่งเป็นการจัดงานครั้งแรกในส่วนภูมิภาคในครั้งนี้ พร้อมกับผู้ให้การสนับสนุนอีกมากมาย รวมทั้งวิทยากร นิสิตเก่าที่ได้เสียสละเวลามาบรรยาย ถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้ นิสิตปัจจุบันที่เดินทางมาร่วมเปิดบ้านจุฬาฯ ในกิจกรรม Open House ให้กับน้องๆ นักเรียนที่จะเป็นอนาคตของประเทศตามรุ่นพี่

“วิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยแห่งชาติในระดับโลกที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพันธกิจหลัก ได้แก่ การสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะทันสมัย มีจิตสาธารณะ และมีความเป็นผู้นำและนำความรู้ไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างอย่างยืน การที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำริจัดกิจกรรมดีๆ มากมาย ในงาน “Chula North Expo 2018” “Next Chapter ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ของจุฬาฯ เดินหน้าไปด้วยกัน”

เพื่อตอบแทนสังคมชาวภาคเหนือ และเพื่อการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชนในเขตภาคเหนือนี้ นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่เราได้ร่วมกันสร้างโอกาส กระจายความรู้สู่ภูมิภาค เป็นการสานต่องานที่พ่อทำ เป็นเสาหลักของแผ่นดิน เพื่อประเทศไทยของเราเดินหน้าอย่างยั่งยืน” อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว