วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ชาวศรีย้อยเมืองลำพูน ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาวัดกู่ละมักเตรียมฉลองปอยหลวง

จิตอาสาบ้านศรีย้อยอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัดรมณียาราม ซึ่งเป็น ศาสนสถาน สำคัญของ ตำบลต้นธง ตามโครงการ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่วัดรมณียาราม (วัดกู่ละมัก) บ้านศรีย้อย หมู่ที่ 4 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอรรนพ อินวัน กำนันตำบลต้นธง นายอาคม ณ ลำพูน ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ตำต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำพูน ข้าราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา กว่า 150 คน ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัดรมณียาราม (วัดกู่ละมัก ) ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ทั้งนี้เพื่อให้วัดมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม ด้วยในวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2561 จะมีประกอบพิธีทำบุญฉลองการปรับปรุง ก่อสร้างถาวรวัตถุ หรืองานปอยหลวง ซึ่งคณะศรัทธาประชาชนได้ร่วมกันบริจาคเงินก่อสร้าง อาทิ ซุ้มประตูโขง วิหารน้อย ศาลาปฏิบัติธรรมที่ประดิษฐานรูปเหมือนพระนางจามเทวี และกำแพงแก้วของวัด

นายอาคม ณ ลำพูน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย กล่าวว่า วันนี้รู้สึกดีใจและภูมิใจที่จิตอาสาได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัดรมณียาราม (วัดกู่ละมัก) ร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อสืบทอดพระราชปณิธาณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชประสงค์ให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และประชาชนที่มีจิตอาสา ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วัดรมณียาราม (วัดกู่ละมัก) เป็นวัดที่ก่อสร้างในสมัยพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีแห่งนครหริภุญชัย มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญ ซึ่งพระนางจามเทวีได้โปรดให้สร้างพระพุทธรูปที่มีความสูงเท่าพระองค์ สำหรับประดิษฐานพระบรมสารีริธาตุที่อัญเชิญมาจากนครละโว้ (ลพบุรี) และมีการก่อสร้างเจดีย์ของวัดซึ่งมีความเก่าแก่ ในเวลาต่อมาเจดีย์องค์เดิมได้ชำรุดตามกาลเวลา จึงมีการบูรณปฏิสังขรณ์เจดีย์ดังกล่าว ซึ่งเจดีย์องค์ปัจจุบันนี้เป็นเจดีย์ที่ครูบาเจ้าศรีวิชัยได้สร้างขึ้นครอบซากเจดีย์องค์เก่า เมื่อปี พ.ศ. 2474 รวมอายุได้ 1,354 ปี