วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

กรมการขนส่งทางบก ก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วย DLT eForm iFound

08 ก.พ. 2018
2059

นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า โครงการเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form i-Found) พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวคิด ยกระดับบริการภาครัฐ ตามหลักการอำนวยความสะดวก ลดระยะเวลา ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอรับบริการ ให้ตรงกับวิถีชีวิตประชาชน เข้าถึงได้ทางโทรศัพท์มือถือ Smart Phone โดยต่อยอดจากแอพพลิเคชั่น DLT eForm ที่เปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคมปี 2558

เพื่อให้บริการข้อมูลและการดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอ ในงานบริการด้านทะเบียนและภาษีรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 สู่การยกระดับการเข้าถึงงานบริการ ของกรมการขนส่งทางบก ด้วยแอพพลิเคชั่น DLT eForm iFound ครอบคลุมทุกกระบวนงาน ทั้งตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รวบรวมแบบฟอร์มคำขอออนไลน์กว่า 31 แบบฟอร์ม เพื่อการจัดพิมพ์เตรียมความพร้อมก่อนการติดต่อราชการ เพิ่มช่องทางการสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเตรียมเอกสารหลักฐาน การยื่นคำขอในระบบงานต่างๆ รวม 42 กระบวนงาน เช่น งานด้านทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนรถขนส่ง การตรวจสภาพรถ ใบอนุญาตขับรถ ประกอบการขนส่งคนโดยสารและสินค้า สถานีขนส่งผู้โดยสาร โรงเรียนสอนขับรถ สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) และการประมูลทะเบียนเลขสวย ฯลฯ

ขนส่งจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า แอพพลิเคชั่น DLT eForm iFound เป็นแอพพลิเคชั่นที่ช่วยให้การเตรียมเอกสารหลักฐาน ครบถ้วนสมบูรณ์ล่วงหน้า เมื่อมาติดต่อดำเนินการ ณ สถานที่ราชการ ก็จะได้รับความสะดวก ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้ เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DLT eForm iFound โดยตรงจาก Play Store หรือ App Store ผ่านโทรศัพท์มือถือ Smart Phone และสำหรับผู้ที่เคยดาวน์โหลด DLT eForm เวอร์ชั่นเก่ามาใช้แล้ว ระบบจะปรับเป็นแอพพลิเคชั่น DLT eForm iFound โดยอัตโนมัติ