วันพฤหัสบดี, 30 พฤศจิกายน 2566

ลำปางเปิดวอร์รูมรับมือไฟป่าหมอกควัน ตั้งค่าหัว 5,000 เชือดมือเผา

07 ก.พ. 2018
1873

ที่ห้องประชุมองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน อำเภอเมืองลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดลำปาง อาทิ หน่วยทหาร ตำรวจ หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม ฯลฯ เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการและเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ดังกล่าว

นายสุรพล บุรินทราพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ระดับจังหวัด ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง ซึ่งได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2561 เป็นต้นมา และจะดำเนินการเต็มรูปแบบตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 หรือจนกว่าสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

โดยใช้ช่องทางการสื่อสารทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร แอปพลิเคชันไลน์ กลุ่ม “ลำปางฟ้าใส ไร้หมอกควัน” และกลุ่ม “War Room ไฟป่าลำปาง” ในการทำหน้าที่ประสานเหตุเพลิงไหม้ อำนวยการด้านต่างๆ เช่น การสนธิกำลัง หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ กรณีอำเภอหรือฐานปฏิบัติการไม่สามารถรับมือได้ รวมทั้งทำหน้าที่สนับสนุนในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจำเป็นเร่งด่วน และจัดประชุมสรุปสถานการณ์ประจำสัปดาห์ ทุกวันจันทร์ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง หรือตามสถานการณ์ฉุกเฉิน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดลำปางได้กำหนดห้วงระยะเวลา 60 วัน ห้ามเผาโดยเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2561 โดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้น และตั้งรางวัลนำจับแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแส และคดีผ่านชั้นพนักงานสอบสวน รายละ 5,000 บาท โดยกองทุนสนับสนุนการจัดการไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง