“ปนัดดา” ครูพิเศษวิชาภูมิศาสตร์ แนะเยาวชนให้ขวนขวายเรียนรู้ ไม่ใช่ตั้งหน้าแย้งทุกเรื่อง

06 ก.พ. 2018
2045

วันที่ 5 ก.พ.61 เวลา 09.45 น. ม.ล ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมและพบปะกับผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง และปฏิบัติหน้าที่ครูพิเศษ วิชา “สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ และภาษาอังกฤษพื้นฐาน” แก่ลูกหลานเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 223 หมู่ 9 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

“วิชาภูมิศาสตร์ (Geography) ถือเป็นสาขาวิชาสำคัญวิชาหนึ่งที่ลูกหลานเด็กและเยาวชนจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานภาพและคุณลักษณะเฉพาะของสถานที่ที่ปรากฏอยู่บนพื้นผิวโลกมนุษย์ของเรา ประเทศและภูมิภาค (ทวีป) นั้นๆ ภูมิศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องต่างๆ บริบททางความคิด การกระทำ ตลอดจนอุปนิสัยใจคอ บุคลิกภาพ เช่น โดยอัตลักษณ์ เราพบเจอชาวญี่ปุ่นและชาวไทย คนต่างชาติจะอนุมานว่า ต่างมีความเป็นสุภาพชน สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน (Modest)

ผู้ไม่เป็นเช่นนี้ ภูมิศาสตร์ยังสอนให้เราแยกแยะ เห็นดีเห็นไม่เหมาะสมตามหลักฐานทางภูมิรัฐศาสตร์ ที่ไม่ใช่ทุกเรื่องจะลงตัวเสมอไปหรือง่ายไปหมด แต่ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหรือปัจจัยอื่นๆ ความสัมพันธ์ของรัฐต่อรัฐ ประเทศต่อประเทศ ประชาชนต่อประชาชน ที่ลูกหลานทุกคนต้องหมั่นขวนขวายเรียนรู้ เข้าใจด้วยเหตุและผล ไม่ใช่ตั้งหน้าแต่จะขัดแย้งไปในทุกเรื่อง สังคมย่อมไม่เป็นปกติสุข

ภูมิศาสตร์สอนเราให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับมนุษยชาติ ประชาคมภายในประเทศ ประชาคมโลก ที่จะทำให้ความขัดแย้ง ความเป็นศัตรูต่อกันหมดสิ้นไป” ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง (5 ก.พ.61)