หารายได้เติมส่วนขาดหนุนการรับมือไฟป่าหมอกควัน เชียงใหม่เชิญร่วมแข่งกอล์ฟการกุศล

05 ก.พ. 2018
1713

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่สั่งจัดกอล์ฟการกุศลหารายได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการเตรียมการป้องกัน การรับมือ และการสร้างความยั่งยืนในการป้องกันแลแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ จัดที่สนามแม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในวันที่ 10 มี.ค.61

ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเมษายน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รวมไปถึงกระทบต่อการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในลักษณะประชารัฐ ให้มีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกับภาคราชการ เพื่อร่วมสนับสนุนและร่วมกำหนดมาตรการลดการเผาในทุกกรณี

การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันนั้นจะต้องมีการใช้น้ำเพื่อดับและลดหมอกควันในอากาศ การทำฝนเทียม โดยต้องมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปฏิบัติงานทั้งในส่วนของการเฝ้าระวังและการดับไฟปา ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนงบกลางที่จะจัดเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานเฝ้าระวัง และปฏิบัติงานเฉพาะกิจในพื้นที่ป่าและชุมชนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้แล้วงบประมาณที่เคยระดมทุนในกองทุนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในปีที่ผ่านมานั้นมีเหลือเพียง 300,000 บาทเท่านั้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการระดมทุนหารายได้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครในการเตรียมการป้องกัน การรับมือ และการสร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงจะจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น

โดยกำหนดจัดในวันที่ 10 มี.ค.61 ที่ สนามแม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป โดยจะจัดเป็นกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัลของ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีรางวัล Over All Low Gross และ รางวัลชนะเลิศไฟล์ทA, B, C, D, Lady และมีรางวัล Hole In One เป็นรถยนต์ NISSAN จาก บจ.นิสสันเชียงใหม่ โดยนายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ เป็นผู้สนับสนุนรางวัล Hole In One ในรายการนี้

ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้ารายได้จากการแข่งขันนี้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันทั้งหมดเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ทันที