วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

“สตรอว์เบอร์รีและของดีอำเภอสะเมิง” เชียงใหม่จัดยิ่งใหญ่เป็นครั้งที่ 17

23 ม.ค. 2018
2569

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงานเทศกาล สตรอว์เบอร์รีและของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ก.พ.นี้ เพื่อเผยแพร่ผลผลิตสตรอว์เบอร์รี่คุณภาพดีของอำเภอสะเมิงที่เป็นแหล่งปลูกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ พร้อมกิจกรรมภายในงานอีกมากมาย

วันที่ 23 มกราคม 2561 ที่ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง และนายวิทยา นาระต๊ะ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าว การเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาล สตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ชื่อเสียงผลผลิตสตรอว์เบอร์รี่ของอำเภอสะเมิงที่เป็นแหล่งปลูกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศและมีคุณภาพดี

ทั้งนี้ภายในงานจะมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจำหน่ายสตรอว์เบอร์รี่ ผลผลิตทางการเกษตร และสินค้า OTOP, การประกวดสตรอว์เบอร์รี่, การประกวดธิดาชนเผ่า, นิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน, กาดหมั้วครัวฮอม ตลาดสีเขียวและตลาดประชารัฐ, การแสดงมหรสพ เช่น มวย รำวง สวนสนุก และแสดงกิจกรรมต่างๆ โดยในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07.30 น. จะมีการแห่ขบวนรถซึ่งตกแต่งด้วยสตรอว์เบอร์รี่มาตามถนนหน้าที่ว่าการอำเภอสะเมิง และจะผ่านเวทีกลาง ณ หน้าโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม และในเวลา 08.49 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะร่วมชมขบวนรถบุปผชาติสตรอว์เบอร์รี่ และการเดินแบบชุดสบายสไตล์สตรอว์เบอร์รี่ พร้อมเป็นประธานพิธีเปิดฯ อย่างเป็นทางการ

ด้าน นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์การปลูกสตรอว์เบอร์รี่ในเชียงใหม่ ปี 2560/61 มีพื้นที่ปลูกจำนวน 6,178 ไร่ ในเขตอำเภอ 10 อำเภอ ได้แก่ สะเมิง แม่วาง ฝาง แม่แจ่ม แม่ริม จอมทอง แม่ออน หางดง กัลยาณิวัฒนา และอำเภอเมืองเชียงใหม่ ผลผลิตที่ได้เฉลี่ย 2,100 กิโลกรัมต่อไร่ ขณะนี้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วประมาณ 2,064 ไร่ ราว 4,334 ตัน เฉพาะในพื้นที่อำเภอสะเมิงมีการผลิตสตรอว์เบอร์รี จำนวน 4,333 ไร่ จากเกษตรกรทั้งหมด 457 ราย

ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการ โครงการพัฒนาคุณภาพมารฐานสินค้าเกษตร (GAP) และแปลงใหญ่สตรอว์เบอร์รี ซึ่งขณะนี้สามารถรวมรวมสมาชิกได้ 160 ราย พื้นที่ 1,021 ไร่ โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นแหล่งเรียนรู้ในการผลิตสตรอว์เบอร์รีคุณภาพ

สำหรับการนำผลผลิตสตรอว์เบอร์รี่มาจัดจำหน่ายแก่ผู้ที่มาเที่ยวชมงาน “สตรอว์เบอร์รี่และของดีอำเภอสะเมิง” จะเน้นไปที่สตรอว์เบอร์รีปลอดภัย เพาะปลูกแบบปลอดสารพิษ และได้รับการตรวจสอบหาสารพิษตกค้างก่อนนำออกจำหน่าย เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในความปลอดภัย ซึ่งงานในแต่ละปีสามารถสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้สนุกสนานและได้ชิมสตรอเบอรี่สดๆ ที่ส่งตรงจากเกษตรกรอีกด้วย