วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

กอ.รมน.จับมือ ปภ.เขต 10 ติวเข้มกู้ภัยกว่า 400 นาย หวังสร้างเครือข่ายบูรณาการรับมือเหุต

23 ม.ค. 2018
2034

กอ.รมน.จังหวัดลำปาง จับมือ ปภ. ฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพชาวบ้านในชุม ด้านการป้องและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้มีความรู้ประสบการณ์การจัดการภัยในชุมของตนเองต่อไป

วันที่ 23 ม.ค. 61 ที่ห้องประชุมนิรภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง พ.อ.สมศักดิ์ เตชะสืบ รอง ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2561 โดยมี พ.ต.ท.หญิงสุพิน โกศลบัณฑิตกูล รองหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน กอ.รมน.จ.ลำปาง กล่าวรายงานถึงโครงการดังกล่าว

นอกจากนี้ นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับสาธารณภัยให้แก่ผู้ร่วมโครงการด้วย

สาธารณภัยเป็นเรื่องที่จัดการได้ ไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้ภัยเกิดขึ้นมาก่อน จากแนวคิดในอดีตที่เคยมุ่งเน้น การจัดการสาธารณภัย เมื่อเกิดภัยขึ้นแล้ว กล่าวคือ การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย หรือการฟื้นฟูสภาพหลังจากภัยผ่านพ้น มาเป็นการให้ความสำคัญมากขึ้น การดำเนินการอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญกับ การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ดังนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง จึงได้จัดทำโครงการอบรมดังกล่าวขึ้น

ทั้งนี้รุ่นที่ 1 ดำเนินการอบรมไปแล้วระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2561 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2561 และรุ่นที่ 4 จะดำเนินการระหว่างวันที่ 30 มกราคม – วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเป้าหมายรุ่นละ 100 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทหาร และเป็นผู้นำท้องถิ่นในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดคือ จ.แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน และ จ.ลำปาง

ทั้งนี้โครงการมีวัตถุประสงค์สำคัญก็เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สามารถนำไปปรับใช้และประยุกต์ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสามารถนำทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป