วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

เชียงใหม่รับลูกนโยบายรัฐบาล จัดแบบจำลองบนโต๊ะซ้อมรับมือก่อการร้ายข้ามชาติ

18 ม.ค. 2018
2232

จังหวัดเชียงใหม่ ซักซ้อมแผนและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายในพื้นที่

วันที่ 17 มกราคม 2561 ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พล.ท.ชัชชัย ภัทรนาวิก ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล ประชุมการปฏิบัติและการฝึกซ้อมการปฏิบัติในการแก้ปัญหาการก่อการร้ายสากล ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมแผนแบบจำลองสถานการณ์บนโต๊ะ (TTX) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

ทั้งนี้การประชุมครั้งสืบเนื่องจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มอบนโยบายและสั่งการให้หน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายในประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดใหญ่ ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อการร้าย ซึ่งหากเมื่อเกิดเหตุจะเกิดผลเสียหายร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และเกียรติภูมิของประเทศ

พล.ท.ชัชชัยฯ กล่าวว่า นโยบายการใช้กำลังกองทัพในการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุร้ายภายในประเทศ มีขีดความสามารถแก้ไขปัญหาได้หลายที่หมายพร้อมกัน รับผิดชอบการก่อการร้ายในประเทศและก่อการร้ายสากล สามารถออกปฏิบัติการคู่กับตำรวจได้ทันที จัดระบบและกลไกให้พร้อมเผชิญเหตุ พัฒนาระบบข่าวกรองและกฎหมาย กระชับและขยายความร่วมมือทั้งระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ) รวมทั้งปลูกจิตสำนึกและสร้างพลังทางสังคมจิตวิทยาที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเตรียมแผนและแนวทางในการรับมือเหตุก่อการร้ายสากลแห่งชาติ พร้อมทั้งกำหนดสถานที่เสี่ยงภายในจังหวัด อาทิ สถานทูต, สถานที่ราชการ, ระบบสาธารณูปโภค, สนามบิน, โรงแรม, ห้างสรรพสินค้า และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งจะต้องบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจน สามารถนำแผนการงานไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป