วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

“ปนัดดา” ฝากข้อคิดถึงความหวังของชาติ ในวาระ “วันเด็กแห่งชาติ 61” ….ประมวลภาพ งานวันเด็ก จากผู้ใหญ่ใจดีหลายหน่วยงาน….

“ความซื่อสัตย์สุจริต และชีวิตที่พอเพียงตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ที่ถือเป็นหัวใจนำชาติ นำทุกสังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ข้าพเจ้าขอฝากลูกหลานเยาวชนได้มีกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ ไม่ย่อท้อ ไม่นำแบบอย่างที่ไม่ดีอันไม่พึงประสงค์มาสู่การกระทำหรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง กลับกลายเป็นผลเสียหาย

มีผู้ใหญ่หลายท่านบอกกับข้าพเจ้าว่า มองต่อไปถึงสังคมวันข้างหน้าแล้วน่าห่วงใยมาก แล้วทำให้เกิดคำถามตามมาในหลายๆ เรื่อง ซึ่งยากที่จะให้คำตอบ คิดไป ซักถามไปก็เหมือนกับพูดซ้ำพูดซาก เรื่องธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต ความไม่เห่อเหิม ความมุ่งมั่นขวนขวายศึกษา และความไม่สุดโต่งทางความคิดและการกระทำ หลายคนจึงฝากความหวังไว้กับเด็ก คือ ลูกหลานทุกท่านเหล่านี้ ผู้เป็นความหวังให้กับใครต่อใครเป็นจำนวนมาก หรือผู้คนทั้งประเทศ เพื่อนำพาชาติไปสู่ความอยู่รอดปลอดภัย มีความมั่นคง และเป็นสังคมคุณภาพโดยแท้จริง”

ส่วนหนึ่งจากคำกล่าวให้โอวาทของ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับคณาจารย์และลูกหลานเยาวชนเนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑” ณ พิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วังวรดิศ ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ๑๓ ม.ค. ๖๑

ประมวลหน่วยงานที่จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

สาขาวิชาภาษาบาลี และสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มจร.วข.เชียงใหม่ และบริษัทแปดหมื่นสี่พันท่องเที่ยวด้วยธรรมะ ที่โรงเรียนบ้านผาผ่า จ.แม่ฮ่องสอน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

บ้านเด็กชายเชียงใหม่

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ตำรวจภูธรภาค 5

ตำรวจทางหลวงตาก

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ชุมชนการเคหะหนองหอย เทศบาลนครเชียงใหม่

เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่

ฝ่ายปกครองท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ฝ่ายปกครองท้องที่ บ้านป่าไม้แดง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ฝ่ายปกครองท้องที่และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

สวนสัตว์เชียงใหม่