วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

15 ม.ค. ครบ 22 ปี สิ้น “หลวงพ่อเกษม” พุทธศาสนิกเมืองรถม้าเตรียมจัดรำลึกยิ่งใหม่

13 ม.ค. 2018
7721

ศรัทธารำลึก 22 ปี สิ้น “หลวงพ่อเกษม เขมโก” มูลนิธิหลวงพ่อเกษมฯ เตรียมจัดพิธีบังสุกุล พร้อมมอบทุนการศึกษาเด็กด้อยโอกาส 84 ทุนกว่า 2 แสนบาท

วันที่ 15 มกราคม 2539 นับเป็นวันที่ศรัทธาสาธุชนชาวลำปาง และทั่วประเทศ ต่างเศร้าโศกเสียใจ เนื่องจากเป็นวันที่ชาวลำปางสิ้น “หลวงพ่อเกษม เขมโก” พระอริยะสงฆ์ที่ชาวลำปางให้ความเคารพศรัทธา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั้งจังหวัด รวมไปถึงสาธุชนทั่วประเทศ

ในวันที่ 15 มกราคม ของทุกปี คณะศิษยานุศิษย์ได้จัดงานเพื่อรำลึกในครบรอบวันละสังขารของหลวงพ่อเกษมอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ทางมูลนิธิหลวงพ่อเกษม เขมโก ได้กำหนดจัดงาน “22ปี วันละสังขารของพระอริยะสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก” ขึ้น ณ สถานปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเกษม เขมโก ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อให้สาธุชนได้ร่วมกันทำบุญกราบสักการะสังขารเป็นการรำลึกถึงหลวงพ่อร่วมกัน

น.ส.สุภาภรณ์ ตรีวัฒนวงศ์ รักษาการประธานมูลนิธิหลวงพ่อเกษม เขมโก กล่าวว่า มูลนิธิหลวงพ่อเกษม เขมโก พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ได้กำหนดจัดงานใหญ่ประจำปี ในวันที่ 15 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นวันละสังขารของหลวงพ่อเกษม เขมโก ในปีนี้ครบรอบเป็นปีที่ 22 แล้ว จึงร่วมกันจัดงาน “22 ปีวันละสังขารของพระอริยะสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก” ขึ้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณความดีของหลวงพ่อเกษม เพื่อครั้งที่ท่านยังชีวิตอยู่ รวมทั้งให้ประชาชนได้ทำบุญร่วมกัน มีการออกโรงทานแจกจ่ายอาหาร รวมไปถึงเครื่องนุ่งห่ม สิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ยากไร้

รักษาการประธานมูลนิธิหลวงพ่อเกษมฯ กล่าวอีกว่า ในส่วนของมูลนิธิหลวงพ่อเกษม เขมโก จะมีการแจกเครื่องนุ่งห่ม เครื่องนอน(หมอน) จำนวน 200 ใบ ผ้าห่ม 1,500 ผืน และข้าวสาร 6 ตัน แจกให้กับประชาชนผู้ยากไร้ นอกจากนี้จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน จำนวน 84 ทุน ทุนละ 3,000 บาท โดยให้นายอำเภอเมืองลำปางเป็นผู้ประสานงานคัดเลือกเด็กเรียนดี จำนวน 71 ทุน ส่วนอีก 13 ทุน มอบให้ นายเสริมศกดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย ไปหารือกับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน ให้คัดเลือกเด็กเรียนดีมารับทุนการศึกษา ซึ่งรวมเป็นเงินทั้งหมด 252,000 บาท

ในส่วนของพิธีการในงาน “22 ปีวันละสังขารของพระอริยะสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก” เริ่มด้วยการแสดงพระธรรมเทศนา พิธีสวดมาติกา บังสุกุล ในเวลา 09.00 น. จากนั้นเวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 106 รูป คณะศรัทธาร่วมรับประทานอาหารโรงทาน และเวลา 14.00 น. จะเป็นการมอบหมอน ผ้าห่ม ข้าวสาร และทุนการศึกษา ตามลำดับ

สำหรับผู้ที่มารับของโรงทาน จะเปิดให้รับบัตรแลกของโรงทานได้ที่ศาลาเวฬุวรรณ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.00 น. และรับของตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และคาดว่าในปีนี้จะมีศรัทธามาร่วมออกโรงทานไม่ต่ำกว่า 100 เจ้า และประชาชนเข้าร่วมงานมากกว่า 5,000 คน เหมือนทุกปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ “หลวงพ่อเกษม เขมโก” ถือเป็นพระผู้ปฏิบัติธรรมอันสูงส่ง เป็นพระอริยสงฆ์เจ้าผู้เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวลำปาง และสาธุชนทั่วประเทศ หลวงพ่อฯ มีนามเดิมว่า เจ้าเกษม ณ ลำปาง เป็นบุตรใน เจ้าหนูน้อย ณ ลำปาง กับ เจ้าแม่บัวจ้อน ณ ลำปาง เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2455 ตรงกับวันพุธ เดือนยี่ (เหนือ) ปีชวด ร.ศ. 131

หลวงพ่อเกษม เขมโก ได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ในปี พ.ศ. 2475 ณ พัทธสีมาวัดบุญยืน จังหวัดลำปาง เป็นพระสายวิปัสสนากรรมฐาน ปฏิบัติธรรมจนเป็นพระสงฆ์ ผู้มีศีลอันขาวสะอาด บริสุทธิ์ ตามรอยพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วประเทศ และหลวงพ่อเกษม เขมโก ได้มรณภาพเมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2539 เวลา 19.40 น. ตรงกับวันแรม 11 ค่ำ เดือน 2 สิริอายุได้ 85 ปี พรรษา 64 พรรษา