วันจันทร์, 22 กรกฎาคม 2567

สั่งเชือดเด็ดขาดทุกร้านปล่อยเด็กใช้บริการ โฟกัสพื้นที่เมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะคืนส่งท้ายปี

30 ธ.ค. 2017
2050

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งคุมเข้มสถานบริการและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชน พร้อมกำชับให้จุดตรวจสกัดกั้นไม่ให้ผู้ขับขี่ที่มีอาการเมาสุราเข้าสู่ถนนสายหลักและสายรอง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 30 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งจะมีการประชุมตลอดระยะเวลา 7 วันตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 เพื่อสรุปข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตลอดจนหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที

โดยในวันที่สองของการรณรงค์พบว่า ในวันที่สองของการรณรงค์ จังหวัดเชียงใหม่ มีการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 12 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน 12 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเกิดจากเมาสุรา และตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 40.00 และ 26.67 ตามลำดับ ยานพานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด เป็นรถจักรยานยนต์ ในส่วนของลักษณะที่เกิดเหตุ ร้อยละ 40.00 เป็นทางแยก และร้อยละ 33.33 เป็นทางตรง

ส่วนสถานที่เกิดเหตุมากที่สุดเป็นถนนกรมทางหลวง และถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 75.00 และร้อยละ 16.67 ช่วงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุด เวลา 08.01-12.00น. ร้อยละ 33.33 ในการเรียกตรวจตามมาตรการ 10 รสขม มีการเรียก 11,711 คัน พบการกระทำความผิดและดำเนินคดีจำนวน 4,246 คัน คิดเป็นร้อยละ 38.98 ไม่มีใบขับขี่ ร้อยละ 39.07 และไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 35.42 ตามลำดับ

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสถานบริการในจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของระยะเวลาในการเปิดให้บริการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่

โดยที่สถานบริการที่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ สามารถขายสุราได้ถึงเวลา 6 โมงเช้าของวันที่ 1 มกราคม ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามที่กำหนด สามารถเปิดทำการได้ระหว่างเวลา 18.00 น. ถึง 01.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ในส่วนของสถานบริการที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่การอนุญาต ได้ผ่อนผันให้เปิดทำการได้ ระหว่างเวลา 18.00 น. ถึง 24.00 น. ของวันเดียวกัน

พร้อมกันนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานบันเทิงที่ให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ และคุมเข้มในเรื่องของการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชน หากมีผู้ใดฝ่าฝืนสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงสกัดไม่ให้ผู้ขับขี่ที่มีอาการเมาสุราเข้าสู่พื้นที่สาธารณะหรือทางหลวง เนื่องจากผู้ขับขี่พาหนะที่มีอาการเมาสุราที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ

นอกจากนี้ยังให้มีสำรวจข้อมูลเพิ่มในเชิงลึกในกรณีที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างละเอียด เพื่อจะนำมาวิเคราะห์สาเหตุ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีการตั้งด่านตรวจ จำนวน 47 จุด มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทั้งหมด 1,396 คน ขณะเดียวกันได้ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ถนนขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561