วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ปภ.เตือนรถต่างจังหวัดขึ้นเหนือมาก ย้ำปฏิบัติตามกฎจราจร ต้องศึกษาเส้นทางให้ดี

29 ธ.ค. 2017
2067

นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง กล่าวว่า ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน ดังนั้น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง จึงขอแนะนำประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆ

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศในพื้นที่ภาคเหนือ ส่วนมากเป็นภูเขาสูง เส้นทางถนนมีความคดเคี้ยวลาดชัน และในบางช่วงอาจมีหมอกหนาปกคลุม บดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ นอกจากนี้ ผู้ที่ขับขี่ยานพาหนะเป็นเวลานาน หรือขับขี่มาจากระยะทางไกล สภาพร่างกายอาจเหนื่อยล้า

จึงขอแนะนำให้หยุดพักรถ พักคน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง และถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ณ จุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งหลายหน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการความร่วมมือ ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น บริการน้ำดื่ม กาแฟ ห้องน้ำ ห้องสุขา ที่พัก ซ่อมเครื่องยนต์และอุปกรณ์ส่วนควบขัดข้อง ฯลฯ ตลอดเส้นทางทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากประชาชนประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง หรือต้องการขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้าน นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกแก่รถของนักท่องเที่ยวที่ทยอยเดินทางเข้ามาในจังหวัดที่เพิ่มมากขึ้น คาดในช่วงเย็นและพรุ่งนี้จะมีปริมาณมากต่อเนื่อง เพื่อเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ไปตามแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติสภาพอากาศที่หนาวเย็น บรรยากาศสวยงามของธรรมชาติในขณะนี้

อย่างไรก็ตามทางจังหวัดเชียงใหม่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้วางแผนมาตรการดูแลไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เพื่อรองรับการเดินทางเข้ามาด้วยรถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเน้นการขับขี่รถมีวินัยจราจรปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด การมีน้ำใจให้กันและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ขอให้มีการศึกษาเส้นทางก่อนการเดินทาง ติดตามข่าวสารต่างๆ ของทางราชการ

การรายงานด้านการจราจรของกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ในด้านต่างๆ เพื่อรองรับดูแลอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะจุดบริการตามเส้นทางต่างๆ สามารถติดต่อสอบเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง บังคับใช้กฎหมายตามมาตรการ 10 รสขม คือ 1.ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด 2. ขับรถย้อนศร 3.ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 4. ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 5.ไม่มีใบขับขี่ 6. แซงในที่คับขัน 7. เมาสุรา 8. ไม่สวมหมวกนิรภัย 9. มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย และ10. ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

ขณะเดียวกันนำมาตรการตรวจปรับผู้ขับขี่กระทำผิดกฎหมายทางจราจร จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 990 ตัว ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อติดตามผู้ขับขี่กระทำผิดกฎหมายทางจราจรอย่างเข้มงวด ซึ่งการนำกล้อง CCTV มาปรับใช้สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนร้อยละ 30

นอกจากนี้ ยังมีการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วในเส้นทาง เชียงใหม่ – เชียงราย เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับต้นๆ จึงต้องมีการปรับแผนดำเนินงาน เพื่อป้องกันและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลฯด้วยกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง