วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

ทุกจังหวัดพร้อมรับมืออุบัติเหตุทางถนน รณรงค์ก่อนเข้มบังคับใชักฎหมาย เชียงใหม่วาง 6 มาตรการเข้มหวังลดเหตุ ปภ.เขต 10 เปิดจุดขุนตานวันแรกออกเหตุอื้อ สายดอยนางแก้วกู้ภัยอินทราจัดเต็มพร้อมบริการ

28 ธ.ค. 2017
1936

หลายจังหวัดเปิดศูนย์รณรงค์และรับมืออุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 มท.1 ประธานประชุมมอบนโยบายให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้เน้นการรณรงค์ให้เกิดความตระหนักเชิงป้องกัน ก่อนเข้มการบังคับใช้กฎหมาย เชียงใหม่วาง 6 มาตรการรับมือหวังลดเหตุเจ็บตายให้ลดน้อยลง ถนนสายเชียงใหม่-เชียงรายยังเข้มการตรวจจับความเร็ว กู้ภัยอินทราจัดชุดบริการประชาชนตั้งบริการหน้าวัดพระบาทปางแฟน ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง จัด 2 ชุดให้บริการเสริม ปภ.ในพื้นที่ จุดขุนตานวันแรกอุบัติเหตุเพียบเหตุฝนตกทำรถไถลหลุดโค้ง

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานด้านความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference) พร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด

เพื่อรับทราบสถานการณ์และข้อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อชี้แจงให้ 76 จังหวัด นำมาตรการปฏิบัติงานไปใช้อย่างเข้มงวด ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการป้องกันและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ กล่าวถึงมาตรการทั่วไป 6 ด้านตามนโยบายของรัฐบาล ว่า ทั้ง 6 มาตรการประกอบด้วย มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนน ซึ่งมีการบังคับใช้กฎหมายแล้ว โดยเฉพาะมาตรการ 10 รสขม มาตรการด้านสังคมและชุมชนในการจัดระเบียบของชุมชน ในเรื่องของการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ชุมชนมีการจัดตั้งด่านชุมชนโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านและท้องถิ่น อีกทั้งขอเชิญชวนจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเข้าร่วมดำเนินการสอดส่องผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง และประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกโดยรวม

มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย โดยต้องมีการประชุม สพฐ.ทุกเดือน และควรมีการปรับกายภาพของถนน สิ่งแวดล้อมต่างๆที่มักเกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ ทางขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตรวจสอบยานพาหนะอย่างเข้มงวดทุกปี โดยจะมีการตรวจแอลกอฮอล์ก่อนจะใช้ยานพาหนะทุกครั้ง

มาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ในปีนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติจะเข้มงวดเรื่องการห้ามจำหน่ายและไม่ให้นำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้าไปในพื้นที่อุทยานเด็ดขาด เนื่องจากถือว่าเป็นสถานที่ราชการ มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ ดูแลควบคุมโดยกรมเจ้าท่า และมาตรการช่วยเหลือหลังอุบัติเหตุ มีระบบเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ได้แก่ หน่วยกู้ชีพ กูภัย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ที่ผ่านการซักซ้อมอย่างเคร่งครัดจากสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนมาตรการพิเศษ ได้ปรับแผนงานให้เข้ากับบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ คือ การออกประกาศพนักงานจราจร และห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่หรือรถสาธารณะขึ้นดอย เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่บ่อยครั้ง ได้แก่ ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ดอยสุเทพ และดอยคำ

สำหรับมาตรการตรวจปรับผู้ขับขี่กระทำผิดกฎหมายทางจราจร จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 990 ตัว ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อติดตามผู้ขับขี่กระทำผิดกฎหมายทางจราจรอย่างเข้มงวด นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งกล้องตรวจจับความเร็วในเส้นทาง เชียงใหม่ – เชียงราย เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับต้นๆ จึงต้องมีการปรับแผนดำเนินงาน เพื่อป้องกันและลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลฯด้วยกล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม จังหวัดเชียงใหม่ ได้สนธิกำลังร่วมกับทหาร ตำตรวจ คณะทำงานฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมปฏิบัติงานรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ อีกทั้ง จะมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 45 ชุด ซึ่งปีนี้คาดว่าจะสามารถลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุไม่ให้ติดอันดับ 1 ใน 3 จังหวัดของประเทศอย่างแน่นอน

ที่สำนักงานศูนย์ ปภ.เขต ๑๐ ลำปาง นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ได้ร่วมประชุมเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกลางร่วมกับจังหวัดผ่านระบบการประชุมทางไกลที่มี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธาน ด้วยเช่นกัน พร้อมกับเปิดเผยว่า ทาง รมว.มหาดไทยได้มอบนโยบายให้เน้นหนักมาตรการใช้วิธีรณรงค์สร้างความตระหนักเชิงป้องกันในทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ

และลดการกระทำความผิดโดยเฉพาะกฎหมายจราจร ซึ่งหากประชาชนเกิดความตระหนักแล้ว การลดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและสูญเสียชีวิต หรือสถิติการจับกุมดำเนินคดีต่างๆ ก็จะลดลงตามไปด้วย นอกนั้นก็ให้ทุกจังหวัดปรับแนวทางฯ ให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ของตน เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุต่อไป

ทั้งนี้ก่อนหน้านั้น ทางศูนย์ ปภ.เขต ๑๐ ลำปาง โดยการอำนวยการสั่งการของ นายคมสัน สุวรรณอัมพา ผอ.ศูนย์ฯ ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ จุดที่ 1 ในพื้นที่เขตเมืองลำปาง ณ ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง โดยจัดเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมรถกู้ภัยเล็กเคลื่อนที่เร็ว เครื่องตัดถ่าง เครื่องดับเพลิง ฯลฯ พร้อมรับสถานการณ์ช่วยเหลือและบรรเทาภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

จุดที่ 2 ตั้งในพื้นที่เขตติดต่อระหว่างจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน ณ บริเวณศูนย์บริการทางหลวงขุนตาน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ. เขต 10 ลำปาง พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ไปบูรณาการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แขวงการทาง ตำรวจทางหลวง สถาบันการอาชีวศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้เส้นทางได้อย่างทันท่วงที เช่น รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ขัดข้องเสียหาย รถน้ำมันหมด ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ โทรศัพท์สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

จากการตั้งจุดบริการขุนตาน เพียงแค่วันแรกของการรณรงค์ (28 ธ.ค.) ชุดประจำจุดบริการได้เข้าอำนวยการจราจรเหตุรถเก๋งและรถกระบะจำนวน 3 คัน ที่เข้าโค้งเสียหลักตกข้างถนน และชนคอนกรีตข้างทาง บริเวณทางลงดอยขุนตานขาล่องจากจังหวัดเชียงใหม่สู่จังหวัดลำปาง ทำให้รถเสียหาย แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต พร้อมกันนี้ทางศูนย์ ปภ เขต ๑๐ ลำปาง ได้นำไฟวับวาบเสริมบริเวณดังกล่าวโดยติดตั้งก่อนเข้าสู่ทางโค้งแห่งนี้แล้ว เพื่อให้ผู้ใช้เส้นได้ชะลอความเร็วลงและลดการเกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นอีก

สำหรับบนถนนเชียงใหม่-เชียงราย ช่วงบ้านปางแฟน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จนถึงยอดดอยนางแก้ว เป็นช่วงที่มีโค้งอันตรายเป็นจำนวนมาก ทาง ศูนย์กู้ชีพ อินทรา ป่าเมี่ยง ได้เปิดจุดให้บริการประชาชนและเตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการดูแลพี่น้อง ประชาชน ในการเดินทาง เส้นทาง สายเชียงใหม่-เชียงราย โดยตั้งจุดพักรถและบริการประชาชนหน้าวัดพระบาทปางแฟน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่