วันจันทร์, 27 พฤษภาคม 2567

เจ๋ง “ปาย” ยังพบ “เอามื้อ” ปลูกกระเทียม นอ.รุดเยี่ยมการลงแขกแบบล้านนาที่นับวันหดหาย

26 ธ.ค. 2017
3240

วันที่ 25 ธ.ค. 60 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ แก่ชาวบ้านที่กำลังร่วมแรงร่วมใจช่วยกันปลูกกระเทียม โดยกลุ่มชาวบ้าน บ้านเมืองแปง หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันปลูกกระเทียมโดยใช้วิธี “เอามื้อ” (เหมือนกับการลงแขกทำนา)

ทั้งนี้การ “เอามื้อ” เป็นวัฒนธรรมที่ดีของชาวล้านนาซึ่งนับวันเลือนหายไปเกือบหมดจากสังคมคนเมืองไปแล้ว ด้วยการเกษตรที่ผลิตเพื่อการจำหน่ายเป็นหลัก มีการจ้างแรงงานเข้ามาแทนการ “เอามื้อ” ไปจนหมดสิ้น

การ “เอามื้อ” เป็นการแสดงให้เห็นถึงการมีน้ำใจ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน งานใดๆ ไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะต่างคนต่างมีน้ำใจให้ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกันคนละไม้ละมือ ใช้เวลาไม่นานก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสมความปรารถนา อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่บ้านได้อีกด้วย

การ “เอามื้อ” ในการปลูกสวนกระเทียมที่บ้านเมืองแปงนี้ เมื่อปลูกระเทียบของตนเสร็จแล้ว ก็เปลี่ยนไป “เอามื้อ” ในการปลูกในสวนกระเทียมของคนอื่นๆ ต่อไป จนกระทั่งเสร็จในทุกแปลงของทุกคนทั้งหมู่บ้าน เป็นการตอบแทนซึ่งกันและกัน