วันพฤหัสบดี, 22 กุมภาพันธ์ 2567

สสจ.ลำปาง เตือน!! จะออกเที่ยวรับลมหนาว ต้องเตรียมตัวให้ดีก่อนเดินทาง

25 ธ.ค. 2017
2313

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ในพื้นที่ภาคเหนือยังคงมีสภาพอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนเริ่มเดินทางท่องเที่ยวเพื่อรับลมหนาว จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังโรค และภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น จากฤดูหนาวและจากการท่องเที่ยว

โดยก่อนการเดินทาง ขอให้ประชาชนเตรียมตัวให้พร้อม ตรวจสอบสภาพรถ โดยเฉพาะไฟหน้าและไฟท้ายรถ ศึกษาเส้นทาง ลดความเร็วของการขับขี่ลงตามความเหมาะสม จัดหาเครื่องนุ่งห่มอย่างเพียงพอ รวมถึงยารักษาโรคประจำตัวที่จำเป็นให้เพียงพอ

การท่องเที่ยวรับลมหนาวนั้น การพบปะผู้คนจำนวนมากเป็นสิ่งไม่สามารถเลี่ยงได้ อาจเสี่ยงต่อการรับเชื้อจากโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม การป้องกันโรคดังกล่าวทำได้โดยไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด หรือสถานที่แออัด เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ควรได้รับการฉีดวัคซีนทุกปี และต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ

ส่วนประชาชนที่เข้าพักตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ขอให้ระวังเรื่องของการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่อาจไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเสี่ยงต่อการหมดสติและเสียชีวิตได้ หากเริ่มมีอาการวิงเวียนศีรษะ หายใจลำบาก ให้รีบออกจากห้องน้ำ พร้อมเปิดประตูไว้ 15 นาที เพื่อปล่อยให้แก๊สระบายออกมา ผู้ที่เป็นโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ ควรระมัดระวังในการอาบน้ำเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส หากมีผู้ใช้ห้องน้ำนานผิดปกติ ไม่มีเสียงโต้ตอบให้รีบเข้าไปช่วยเหลือทันที

สำหรับนักท่องเที่ยวที่พักบริเวณจุดกางเต็นท์ ขอให้ระมัดระวังเรื่องของการก่อไฟในเต็นท์แบบระบบปิด เสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการนอนหลับ แล้วสูดดมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงฤดูหนาวขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพของตนเอง เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ติดโรคต่างๆ ได้ด้วยวิธีง่ายๆ คือ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นเสริมผักผลไม้ให้มากขึ้น ลดอาหารหวาน มัน เค็ม และยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” ด้วยน้ำเปล่าและสบู่ทุกครั้งหลังการใช้ห้องน้ำ และก่อนรับประทานอาหาร ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 30 นาทีต่อวัน ติดต่อกันอย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ เพื่อทำร่างกายให้อบอุ่น และจัดหาเครื่องนุ่งห่มให้เพียงพอ