วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

มท.มอบของขวัญ14รายการ “ฉัตรชัย” ส่งซิก “โนกระเช้า!!!” ย้ำคนมหาดไทยไม่ต้องเข้ามาอวยพร ให้อยู่ประจำพื้นที่ดูแลราษฎร

24 ธ.ค. 2017
2281

วันนี้ (24 ธ.ค.60) ที่กระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 นี้ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการส่งความปรารถนาดีในโอกาสดังกล่าว โดยให้ข้าราชการทุกท่านไม่ต้องเดินทางมาอวยพร หรือนำกระเช้าของขวัญหรือสิ่งของมาอวยพรปีใหม่ ซึ่งหากต้องการส่งความปรารถนาดี ขอให้ส่งเพียงบัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.)

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ประจำอยู่ในพื้นที่ เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางสัญจรภายในพื้นที่จังหวัดให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย และทำการส่งมอบความสุข ความปรารถนาดีให้เป็นของขวัญแก่พี่น้องประชาชน ตามแนวทาง “ของขวัญมหาดไทย ส่งต่อความสุข รับปีใหม่ 2561”

ของขวัญมหาดไทย จำนวน 14 โครงการ ประกอบด้วย 1.ตลาดประชารัฐ : สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2. สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน บนวิถีพอเพียง 3. สถานธนานุบาลท้องถิ่นทั่วไทย มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน 4. หมู่บ้านชุมชนสดใส ประชารัฐสุขใจ ปลอดภัยจากขยะอันตราย 5. ศูนย์ดำรงธรรม นำสุข คลายทุกข์ด้านที่ดิน

6. ปีใหม่ปลอดภัย คนไทยปลอดทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ 7. อำนวยความสะดวก ลดสำเนาเอกสาร ขอรับบริการใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว 8. ของขวัญปีใหม่ ประชาปลอดภัย บรรเทาอุทกภัยด้วยผังลุ่มน้ำ 9. แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ 10. ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร 11. ถนนสวยแห่งความสุข (Sukhumwit Make a Wish) 12. 74 ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 13. MWA on Mobile แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา และ 14. ประปาเพื่อประชารัฐ

สุดท้าย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด ให้นำนโยบายการส่งความสุขด้วยความพอเพียงเบื้องต้นใช้เป็นแบบอย่างในการส่งความสุข ความปรารถนาดีต่อกันในพื้นที่ด้วย