วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ตรวจ 3 วัน เชือด 3 คัน กรมการขนส่งทางบกเอาจริง กวดขันรถโดยสารช่วงปีใหม่

24 ธ.ค. 2017
3015

กรมการขนส่งทางบก เผยผล !!! สแกนรถโดยสาร และคนขับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอด ทั่วประเทศ ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2560 รวม 45,395 คัน สั่งให้เปลี่ยนรถ 6 คัน พ่นห้ามใช้ 3 คัน ตรวจเข้มคนขับรถ แอลกอฮอล์เป็นศูนย์ทุกราย ย้ำ!! รถโดยสารและคนขับต้องพร้อมให้บริการด้วยความปลอดภัย

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.), สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.), ทหาร, ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น “สแกนรถโดยสาร” ก่อนออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งและจุดจอดรถที่ทางราชการกำหนด 212 แห่งทั่วประเทศ ต่อเนื่องวันที่ 3 ของ 7 แรก เฉพาะวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ จำนวน 16,122 คัน

แบ่งเป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 (กรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง) จำนวน 8,655 คัน และรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 (เส้นทางระหว่างจังหวัด) จำนวน 7,467 คัน พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับตัวรถโดยสารสาธารณะรวม 91 คัน เป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 จำนวน 56 คัน ส่วนรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 พบบกพร่องจำนวน 35 คัน ในจำนวนนี้ สั่งให้เปลี่ยนรถทันที 1 คัน หลังตรวจพบยางรถมีลักษณะบวมนูน

สำหรับพนักงานขับรถ พบข้อบกพร่อง จำนวน 4 ราย เนื่องจากแต่งกายไม่ถูกต้องและไม่ลงบันทึกเวลาในสมุดประจำรถ จึงเปรียบเทียบปรับและกำชับให้แก้ไขดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ พร้อมบันทึกประวัติความผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ

ทั้งนี้ส่งผลให้สถิติการสแกนรถโดยสาร รวม 3 วัน (ตั้งแต่ 21-23 ธันวาคม 2560) ตรวจรถโดยสารและพนักงานขับรถรวมทั้งสิ้น 45,395 คัน พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับตัวรถโดยสารสาธารณะรวม 332 คัน เป็นรถโดยสารสาธารณะหมวด 2 จำนวน 179 คัน ส่วนรถโดยสารสาธารณะหมวด 3 พบบกพร่องจำนวน 153 คัน ซึ่งถูกสั่งพ่น “ห้ามใช้” ทันทีจำนวน 3 คัน และสั่งให้เปลี่ยนรถทันทีอีกจำนวน 6 คัน

ด้านพนักงานขับรถพบข้อบกพร่องจำนวน 10 ราย เป็นผู้ขับรถโดยสารสาธารณะเส้นทางกรุงเทพฯ-ต่างจังหวัดทุกเส้นทาง จำนวน 7 ราย ส่วนรถโดยสารสาธารณะเส้นทางระหว่างจังหวัด จำนวน 3 คัน ซึ่งทั้งหมดยังไม่มีการเปลี่ยนคนขับ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการเน้นย้ำความปลอดภัยเข้มข้นช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการเข้มข้นตามมาตรการ 777 ของกระทรวงคมนาคม ช่วงที่ประชาชนเริ่มทยอยเดินทาง ระหว่างวันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2560, ช่วงเทศกาลระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 และ 7 วันหลังเฝ้าระวังความปลอดภัยระหว่างวันที่ 4 – 10 มกราคม 2561 ซึ่งดูแลความปลอดภัยและควบคุมการให้บริการอย่างใกล้ชิด

ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง ทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดทุกแห่ง รวมถึงภายในกรมการขนส่งทางบก ซึ่งจะเป็นจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสาร วันที่ 28-30 ธันวาคม 2560 และวันที่ 2-5 มกราคม 2561 ในเที่ยวกลับ, ระหว่างเดินทาง ณ จุดตรวจระหว่างทางบนเส้นทางหลักใน 11 จังหวัด รวม 14 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ในช่วง 7 วันของการเดินทาง ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560-3 มกราคม 2561 ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อตั้งจุดให้บริการระหว่างทาง 189 จุด บนถนนสายหลักที่มีการจราจรหนาแน่น หรือสถานีบริการน้ำมันหรือจุดให้บริการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการเช็คสภาพรถและซ่อมรถเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

กับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชน โดยให้มีเจ้าหน้าที่ประจำทุกจุดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งเข้มงวดเฝ้าระวังการใช้ความเร็วของรถโดยสาร ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ทั่วประเทศ Online แบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง