วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

สสจ.ลำปาง เตือนขาเมาดื่มเหล้าช่วงปีใหม่ ย้ำเข้มบังคับใช้กฎหมาย

23 ธ.ค. 2017
2349

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ให้ความสำคัญกับปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ส่งผลให้มีแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าช่วงปกติ

ทุกปีที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุทางถนนจำนวนมาก ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิตจำนวนมากตามมาเช่นกัน โดยเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่ใช้เข็มขัดนิรภัย ดื่มสุราแล้วขับรถ การขับรถเร็ว และง่วงหรือหลับใน เป็นต้น

ทั้งนี้จากข้อมูลของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ระบุว่าการบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ที่ผ่านมา เกิดอุบัติเหตุ 3,919 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 478 ราย และได้รับบาดเจ็บ 4,128 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ทุกรายการ

นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มรถจักรยานยนต์ เป็นพาหนะที่เกิดการบาดเจ็บมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80 และหากชนกับรถยนต์ หรือเกิดเหตุบนถนนทางหลวง จะมีโอกาสเสียชีวิตสูงสุด สำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ อายุ 15 – 19 ปี ร้อยละ 23.10 รองลงมาคือ อายุ 20 – 24 ปี ร้อยละ 15.60 ส่วนเวลาที่เกิดเหตุสูงสุด คือ 16.00 – 21.00 น.

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเตรียมการในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง จะบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตรวจเตือน/ตรวจจับ/ประชาสัมพันธ์ และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทาง พ.ศ. 2555 ทั้งในช่วงก่อนเทศกาลและในช่วงเทศกาล เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจร ลดจำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ให้เหลือน้อยที่สุด